+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 2
FirstFirst 1 2
Results 11 to 20 of 20

Thread: [mm]rEŇav;rSwfpk[/mm]

 1. #11
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၃၀ ဂ်န္နဝါရီ ၁၈၈၆

  မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေစ်းထဲေရာက္သြားမိတယ္။ ထြက္လာတုန္းကေတာ့ က်မ္းတစ္က်မ္းဝယ္ဖို႕ပဲ။ ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့လူကို သူ႕အိမ္မွာမေတြ႕ေတာ့ ဘာမွလုပ္စရာမရွိတာနဲ႕ ေစ်းအထိသြားျဖစ္တယ္။ အထည္အလိပ္ေရာင္းတဲ့ ေစ်းတန္းမွာ ဘာမွမရွိသေလာက္ဘဲ။ ဆိုင္ခန္းေတြလဲပိတ္လို႕။ ပစၥည္းေတြကလည္း ဥေရာပတိုက္ထြက္ေတြမ်ားတယ္။ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ဆိုလို႕ ပိုးထည္ပဲရွိတယ္။ အဆင္အေသြးလည္း ညံ့တယ္။ အသားလည္း ဖ်င္းတယ္။ ကေန႕ ဘာမွ ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းတာမရွိဘူး။

  ညေနသုံးနာရီေလာက္ ဒိကိၡဏာရာမတိုက္ကိုသြားရွာတယ္။ မေတြ႕ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕က ေရႊေတြေျပာင္ေျပာင္နဲ႕ ေက်ာင္းက ဘုရင့္ငယ္ဆရာေတာ္ရဲ့ ေက်ာင္းပါပဲ။


  ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ (Bishop) ကိုသြားေတြ႕တယ္။ အေရးတယူဧည့္ခံပါတယ္။ အမ်ိဳးေကာင္း ဝိုင္ျဖဴလည္းတိုက္လိုက္တယ္။ ဓားျပေတြ လႈပ္ရွားေနၾကတာမွာ ဘုန္းၾကီးေတြ ေခါင္းေဆာင္တာမုခ်ပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုဝမ္းနည္းစရာက ဓားျပေတြဟာ သူတို႕တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေတြကိုပဲ ႏွိပ္စက္ေနတာပဲ မဟုတ္လား။ သူတို႕သတ္လို႕ ဥေရာပတိုက္သားကျဖင့္ ႏွစ္ဆယ္ထက္မပိုေသးဘူး။ ဒီဓားျပေတြကို ႏွိမ္နင္းမယ္ဆိုရင္ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဟာ မျပတ္မသားနဲ႕ လုပ္ေနေတာ့ သူတို႕ကပိုျပီးေတာင္ ၾကီးထြားလာေသးတယ္။

  သီေပါမင္းဟာ လူေပ်ာ့ပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း ေပ်ာ့တယ္။ အားလုံး သူ႕မယားကပဲ စီမံတာပဲ။ အခုစစ္ဟာ ျပင္သစ္ကို ေၾကာက္ျပီး ျဖစ္ရတာေပါ့။ (ေၾကာက္မယ့္သာေၾကာက္ၾကတယ္) ျမန္မာဘုရင့္အမႈထမ္းဆိုျပီး ျပင္သစ္ဆယ္ေယာက္ထက္မပိုပါဘူး။ ဘုရင္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ကို သိပ္မုန္းတယ္။ ပါရစ္ကိုလႊက္လိုက္တဲ့ ျမန္မာသံအမတ္ဟာ မြန္ရွီယာေဗာေဒါ (Bodo?) ရဲ့တပည့္၊ ကက္သလစ္သာသနာကို ဝင္ဖူးတဲ့လူတစ္ေယာက္လို႕ဆိုတယ္။ သူက ဗစ္စမတ္(Bismarck) ကိုေတာင္ လွမ္းျပီး ျမန္မာဖက္က ကူဖို႕အသနားခံေသးတယ္တဲ့။

  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေတာ့ အျမစ္အေျခကစျပီး ပုပ္သိုးေနတယ္။ ရုံးေတြက လာဒ္စား၊ ဆင္းရဲသားေတြ ေပးရသေလာက္ အခြန္ေငြဟာ ဘုရင့္လက္ထဲမေရာက္ပါဘူး။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အဆိုးရြားဆုံးျဖစ္တတ္ခ်မွ်ေတြ ဒီမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အဂၤလိပ္က ဝင္လာတာမဟုတ္ဖူး။ ဘုံေဘဘားမားသစ္ ကုမၸဏီအေရးေၾကာင့္လည္း ဝင္လာတာမဟုတ္ဘူး။


  အဲဒီအႏၲရာယ္ကို ဆက္ျပီးလန္႕ဖို႕မလို (တကယ္ လန္႕စရာလည္းမဟုတ္) လို႕ သိတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္ အဂၤလိပ္အေပၚမွာ ဆက္ဆံပံု တစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ အခု အဂၤလိပ္ဟာ စစ္တပ္ခ်ီတက္ ဆက္သြယ္ပံု ေကာင္းမြန္လ်င္ျမန္ေလေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို မတိုက္ခိုက္ရဘဲနဲ႕ သီတင္းသုံးပတ္အတြင္း သိမ္းလို႕ ျပီးေျမာက္သြားတယ္။ သူတို႕လုပ္ပံုမွားလို႕ ဓားျပေတြ ခုလိုေပါတာပဲျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ သိပ္မေၾကာက္ရပါဘူး။ ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္တဲ့အစုလည္း ေလ်ာ့လိုက္လာျပီ။

  လမ္းသစ္ေတြေဖာက္၊ ေရာင္းဝယ္ေရးဖြံ႕ျဖိဳးလာရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးျပန္ျပီး ျငိမ္ဆိမ္သြားမယ္။ ျမန္မာေတြလည္း အခုက်ေရာက္တဲ့ ကံၾကမၼကိုပဲလက္သင့္ခံေတာ့မယ္လို႕ စိတ္ႏွလုံး ဒုံးဒုံးခ်သြားမွာပါပဲ။ မႏၲေလးဟာ ကက္သလစ္သာသနာဝင္ ငါးရာေလာက္ရွိတယ္။ ျမန္မာေတြဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ သင္ၾကားေပးတာကို မႏွစ္သက္ပါဘူး။


  သီေပါမင္းဟာ စင္စစ္ လူဆိုးလူယုတ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ နန္းတြင္းကလြဲျပီး အျပင္ကို မေရာက္ဖူးေလေတာ့ ကမၻာ့အေျခေနကို နားလည္ဖို႕ေဝးလို႕ ကိုယ့္ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ့ အေျခေနမွန္ကိုေတာင္ မသိရွာဘူး။ သူ႕ျမိဳ႕သာဆိုတယ္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚက ျမင္ဘူးသေလာက္ပဲသူသိမယ္။  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #12
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၃၁ ဂ်န္နဝါရီ ၁၈၈၆

  ျမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့လူတိုင္းမွာ လက္နက္ပုံးရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုထိ ဘယ္ဥေရာပတိုက္သားကို ေစာ္ကားလာျပီလို႕မွ မၾကားရေသးဘူး။ ခပ္လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ မႏၲေလးျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားေတြဟာ မင္းေျပာင္းမင္းလႊဲျဖစ္ျပီး ၃၀ အဂၤလိပ္ေရာက္လာတာကို ခပ္ျငိမ္ျငိမ္ပဲ လက္ခံလိုက္ျပီေပါ့။
  ကေန႕ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ညေနေျခာက္နာရီေက်ာ္မွ မဟာျမိဳ႕ေတာ္ကို ထြက္ၾကည့္တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ လမ္းမီးထြန္းေပးတာကို ဘယ္ေနရာမွာမွမေတြ႕ဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာေတာ့ အိမ္နဲ႕မလွမ္းမကမ္းမွာ မီးဖိုျပီးေပးထားေတြ႕ရရဲ့။ ညစာစားေနၾကျပီ။ ဆိုင္တခ်ိဳ႕မွာ မီးတလက္လက္နဲ႕ ေလထုထဲမွာ ဖုန္ေတြထေနတုန္းပဲ။ အပူေတာ့ ေလ်ာ့သြားလို႕ အသက္႐ႈရ နည္းနည္းေခ်ာင္သြားပါတယ္။


  ညေမွာင္သန္းလာတဲ့အခါ မႏၲေလးဟာပိုျပီး လွလာတယ္လို႕ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ မပူေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဖုန္ နဲ႕အပုပ္နံ႕က ညေနပိုင္းမွာ သိသိသာသာၾကီးတိုးလာတယ္။

  ကေန႕ အတုမရွိေက်ာင္းကို ေရာက္တယ္။ ေက်ာင္းအဝင္ဝက ေက်ာက္စာအတိုင္းေခၚရင္ မဟာအတုလေဝယ်ဥ္တဲ့။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ေက်ာင္းေတြထဲမွာ အင္မတန္ စည္းစိမ္နဲ႕ႏိုင္းႏိုင္ဖို႕ ေဆာက္တဲ့ေနရာလို႕ပဲ ေျပာရမယ္။ အျပင္က ျမင္ရပံုကိုေျပာရရင္ ၾကမ္းျပင္အညီစီနဲ႕ ခုႏွစ္ထပ္ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးလို႕ ထင္ရတယ္။ တစ္ထပ္ထက္တစ္ထပ္ ၾကမ္းျပင္အက်ယ္ပမာဏ က်ဥ္းလိုက္တယ္။ (သီဟိုဠ္) ပလႅန႐ုအကသတ္မဟလ္ရဲ့ ပံုမ်ိဳး ဆင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ပိုက်ယ္ဝန္းတယ္။ အတြင္းမွာ ဧရာမဘုရား႐ုပ္ပြါးေတာ္ၾကီးရွိတယ္။ တံခါးေတြအားလုံး ေရႊခ်လို႕။ အတြင္းကတိုင္ေတြလည္း ေရႊနဲ႕ဝင္းဝင္းပါပဲ။

  ေနာက္တစ္ဝင္းထဲမွာ ေရႊအျပည့္ခ်ထားတဲ့ ေက်ာင္းရွိတယ္(ေရႊေက်ာင္းပဲ)။ ေနာက္တစ္ဝင္းက မွန္အျပည့္၊ မွန္ေက်ာင္းေခၚတယ္။ မွန္ေက်ာင္းေပၚမွာ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္ေတြ၊ အဂၤလိပ္တပ္သားေတြက ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ တဲထိုးျပီး ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္းအရံထဲမွာရွိတဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြေနဖို႕လုပ္ထားတဲ့ အုတ္တိုက္အခန္းငယ္ေတြထဲမွာ ေနတယ္။ ကေန႕ တနဂၤေႏြေန႕ဆိုေတာ့ သူတို႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မူးေနၾကျပီ။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း မူးေနတဲ့စစ္သားေတြ ေတြ႕သြားပါတယ္။

  မွန္ေက်ာင္းမွာ အလြန္လွတယ္။ က်က္သေရရွိတယ္။ အနားက ေစတီကလည္းခန္႕ညားၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသးစိတ္ကို လိုက္ၾကည့္တဲ့အခါ ဥေရာပတိုက္ထြက္ မွန္ေတြကို ဘုရား႐ုပ္ပြါးေတာ္ေနာက္မွာ ကပ္ထားတယ္။ ဖန္မီးအိမ္ ဖန္ပေဒသာမီးဆြဲဆိုတာေတြ သြားေတြ႕တယ္။ အေရွ႕တိုင္းသားဟာ ဖန္နဲ႕ပတ္သက္ရင္ အကုန္ၾကိဳက္တယ္။ ဒီေနရာနဲ႕ ဒီပစၥည္းေတာ္ေတာ္မသိဘူး။ အ႐ူးပဲ။ အဲဒီေက်ာင္းမွာ ျမန္မာဘုရင္ရွိတုန္းက ဘုန္းၾကီးႏွစ္ရာေလာက္ရွိမယ္။ အခုေတာ့ ႏွစ္ဆယ္ထက္မပိုဘူး။ ဆြမ္းကြမ္းျပႆနာ မလြယ္ကူလို႕ မႏၲေလးကေျပးကုန္ၾကျပီတဲ့။

  က်န္ေနတဲ့ ဘုန္းၾကီးအပါးႏွစ္ဆယ္ထဲမွာ ဆေတာ္ၾကီးလဲပါတယ္။ ပခန္း ဆေတာ္လို႕ ေခၚၾကတယ္။ ဆေတာ္အခန္းကို ဝင္ျပီး ဖူးတယ္။ စေလဒင္ စာကိုယူျပီး မနက္က အၾကာၾကီး ကြၽန္ေတာ္လိုက္ရွာေပမယ့္ မေတြ႕ဘူးဆိုတဲ့ ဆေတာ္ဟာ သူပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ အံ့ဩစရာေကာင္းသလဲ။ သူေရးတဲ့ က်မ္းေတြ ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆေတာ္က ေက်ာင္းတိုက္ထဲမွာ ပိဋကတ္တိုက္ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ စာအုပ္စာရင္းလည္း မရႏိုင္ဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ဆိုးမိတယ္။ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ ႏႈတ္မဆက္ဘဲ ထျပန္ခဲ့တယ္။

  ဒီညေန မိတ္ေဆြသေဘာေတြ႕ၾကပါတယ္။ သူက စေလဒင္နဲ႕ ေျပေျပလည္လည္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီမယ္ဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အကူအညီမလိုဘူးလို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘုန္းၾကီးဘဲ သူနဲ႕ ပထမေတြ႕ခဲ့ၾကတုန္းက အဂၤလိပ္ကို က်ိန္ဆဲျပီး ျပင္သစ္ေတြ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ပံုကို ခ်ီးမြမ္းေနတယ္။ ဒီသိမ္ေမြ႕တယ္ဆိုတဲ့ အေကာင္ေတြေတာင္ ကင္းမွာ ဘာေတြလုပ္သလဲလို႕ သူမသိဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ပါလာတဲ့ ျမန္မာက အဂၤလိပ္စစ္သားဟာ ေစ်းထဲမွာ သိပ္ရြံ႕စရာေကာင္းတယ္။ ပစၥည္းယူျပီး ပိုက္ဆံမေပးဘူး။ မိန္းကေလးေတြ လိုက္ဆြဲတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီး။ အမူးအ႐ူးေတြ မ်ားတာေတာ့ မ်က္ျမင္ပါပဲ။ ကင္းေစာင့္တဲ့ေကာင္ေတာင္ မူးေနတယ္။ မ်က္ျမင္ပဲ။


  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #13
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆

  ဒီေန႕မနက္ကစျပီး ပိုက္ဆံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထြက္တယ္။ လိုခ်င္တဲ့ က်မ္းစာေတြေတြ႕လို႕ ဝယ္တာရယ္၊ ဆယ္ရက္တြက္ ဟိုတယ္ခေပးရတာရယ္။ ႏွစ္ေနရာမွာ ဓားျပေတြ ဝင္တိုက္ျပီး လြတ္သြားသတဲ့။ တစ္ေနရာရဲ့ နာမည္ကို ျပန္ျပီေတြးလို႕မရ။ ေနာက္တစ္ေနရာကေတာ့ စစ္ကိုင္း။ အဲဒီစစ္ကိုင္းဟာ ဓားျပေတြရဲ့ အေျခခံစခန္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းဘက္ကို မသြားဘဲ ဒီဘက္ကူးအိပ္ခဲ့တာေပါ့။

  သီေပါမင္းဟာ အဂၤလိပ္စကားလုံး နည္းနည္းပါးပါး သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာကုတၱရာစာေပနဲ႕ ပါဠိမွာေတာ့ ပညာရွင္ အေခၚခံေလာက္ေအာင္ တတ္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဘုရင့္ ပိဋကတ္တိုက္မွာ ေတြ႕ၾကတုန္းက (အဂၤလိပ္)ဘုန္းၾကီးကို လဗက္က ဒီလိုပဲ ေျပာသြားတယ္လို႕ အမွတ္ရပါတယ္။ စာတိုက္ၾကီးေတြအျပင္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္ေသတၱာၾကီးေျခာက္လုံးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသအခ်ာေလ့လာလို႕ ဒီေနရာမွာ မရႏိုင္ပါဘူး။ စတုတၳသဂၤါ ယနာက်မ္း တစ္က်မ္း ထပ္ေတြ႕ပါေသးတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႕ ေရးထားတယ္။ မဟာဝင္ အျပည့္အစုံလည္းေတြ႕တယ္။

  ပိဋကတ္ သုံးပံုစုံေအာင္ လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မွာ မေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္ အခုဒီမွာေတြ႕ပါတယ္။ ေသတၱာေျခာက္လုံးစလုံး အကုန္ဖြင့္မၾကည့္ပါ။ ေသတၱာေတြထဲမွာ တျခားပစၥည္းမ်ိဳးစုံလည္း ေရာေႏွာထည့္ထားတာေတြ႕ရလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ နန္းက်မင္းရဲ့ စာၾကည့္တိုက္မႉး (ပိဋကတ္ေတာ္အုပ္) နဲ႕လည္း ကေန႕ ေတြ႕ခြင့္ရပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႕ လာေတြ႕ပါရေစလို႕ ခ်ိန္းလိုက္ပါျပီ။ သူ႕အေျပာက စတုတၳသဂၤါ ယနာဟာ က်မ္းသီးျခားမဟုတ္ပါဘူး။ မဟာဝင္ထဲက တစ္ခန္းပဲလို႕ဆိုတယ္။ စကားေျပာရင္းသူက ဒလဒါဓာတုစံသဋီကာ ဆိုတာေတြ႕ဖူးသလား။ ၾကည့္ခ်င္ရင္ ဒီစာၾကည့္တိုက္မွာ မူတစ္ခုရွိတယ္လို႕ သတင္းေပးတယ္။ အသက္ ခုႏွစ္ဆယ္ရွိေပမယ့္ သန္တုန္း ျမန္တုန္း ၊ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းမွာ မျဖဴေသးဘူး။

  ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက စေလဒင္ကြပ္ကဲျပီး ဘုန္း(Bhuns) ရဲ့လက္ထဲမွာျဖစ္တယ္။ နန္းေတာ္အေနထားကို ျပည့္စုံေအာင္ ေဖာ္ျပဖို႕ အင္မတန္ခက္တယ္။ ေျမဧရိယာ က်ယ္ဝန္းျပီး အေဆာင္ေဆာင္ အခန္းခန္းမ်ားတယ္။ တစ္ေဆာင္နဲ႕ တစ္ေဆာင္ၾကားမွာလည္း သစ္ပင္ပန္းပင္ေတြ ရွိေနတယ္။ အေဆာက္အအံု ေတြထဲမွာ အေမွာင္ရိပ္သန္းျပီး ေအးျမတဲ့အေနအထားကို ရေအာင္ဖန္တီးထားတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ အေဆာင္ေတြဟာ မ႑ာပ္ဆန္တယ္။ ေရႊအျပည့္ မခ်ရင္ မွန္အျပည့္စီထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရႊေရာင္လည္း မွိန္လာျပီ။ မွန္ေရာင္လည္း မွိန္လာျပီ။ အင္မတန္ ခမ္းနားတင့္တယ္တာကို မွန္းႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ ပ်က္စီးယိုယြင္းတဲ့သ႐ုပ္ကို ေဆာင္ေနၾကပါျပီ။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္လာမယ္ဆိုလို႕ (အေနာက္တိုင္းသားတို႕ အေနအထိုင္နဲ႕ အံကိုက္ျဖစ္ေအာင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ) အမ်ားၾကီး ေျပာင္းလဲထားျပီ။ နန္းတြင္းနဲ႕ မႏၲေလးမွာ စစ္သားေျခာက္ေထာင္ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး စစ္သားေတြကို နန္းတြင္းမွာ ေနရာခ်ထားေပးတယ္။

  အိႏၵိယအေနာက္ေျမာက္နယ္စပ္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္အေရးအခင္းေတြ ရွိေနလို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ေနာင္ေရးဟာ မေတြးတတ္ႏိုင္ေအာင္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံတကာ့ဆက္ဆံေရး အေျခေနကို ဥေရာပမွာေရာ အာရွမွာပါ ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္တယ္။ ျပီးေတာ့ အဂၤလိပ္လက္နက္ႏိုင္ငံရဲ့ ေရွ႕ေရးကို အျပီးအပိုင္ ဆုံးျဖတ္မယ့္ အေရးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း သူတို႕ လက္နက္ႏိုင္ငံကို ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ထိခိုက္မယ္ထင္တယ္။ အဂၤလိပ္က ဒါေတြကို ၾကိဳျမင္ထားတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမန္းကတန္း သိမ္းပစ္လိုက္တာျဖစ္မယ္။

  ျပႆနာကိုေတာ့ ေျဖရွင္းျပီးဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပၚေနျပီ။ မႏၲေလးမွာေတာ့ အဂၤလိပ္ကလြဲလို႕ ဘယ္(ဥေရာပတိုက္သား)မွ ဝင္စြက္ဖက္စရာ အေပါက္အလမ္းမက်န္ေတာ့ဘူး။ ဓားျပေတြႏွိမ္ႏွင္းဖို႕က လြယ္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရင္ကပံုစံတစ္မ်ိဳး အုပ္ခ်ဳပ္ဖူးတယ္ဆိုတာ ေမ့သြားျပီး ပံုစံသစ္ကို မေသြမလွန္ လိုက္နာသြားၾကမွာပါ။ ဒါထက္ပိုျပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားစရာမရွိဘူး။

  ဒီအေတာအတြင္းမွာ ဘယ္လိုအဆုံးသတ္ျပီး ဘယ္လို အက်ိဳးအျဖစ္ ထြက္မယ္လို႕ ၾကိဳေျပာဖို႕ခက္တဲ့ မီးေတာက္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမႊးရင္ရမယ္ထင္တယ္။ ကုလားျပည္မွာ ၁၈ ရာစုကုန္ေလာက္က (ေတာင္အာရွ) လႊမ္းမိုးေရးအတြင္း (အဂၤလိပ္-ျပင္သစ္) အားျပိဳင္တာကိုျမင္ခဲ့ရသလို အခုလည္း (အေရွ႕ေတာင္အာရွ) လႊမ္းမိုးေရးအတြက္ အားျပိဳင္တာကို ေတြ႕ရအံုးေတာ့မယ္။ သီေပါမင္းကို အဂၤလိပ္ကနန္းခ်ႏိုင္ရုံနဲ႕ ဒီျပႆနာ တိမ္ေကာမသြားႏိုင္ေသးဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာေတာ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား သူပုန္အေနနဲ႕ အခုေနအခါ (ျဖစ္ျဖစ္ ေျမာက္ေျမာက္) ေပၚမလာႏိုင္ေသးဘူး ၊ မႏၲေလးကို ဘယ္လိုသိမ္းတယ္၊ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာေတြဘယ္လို ျပဳမူတယ္၊ ျပီးေတာ့ အခုလို အဂၤလိပ္တပ္သားေတြ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ မင္းမူေနတာကိုဘယ္လိုခံေနတယ္ဆိုတာ ျမင္ရသိရ႐ံုနဲ႕ ဒီလိုေျပာႏိုင္စရာျဖစ္ပါတယ္။

  ျမိဳ႕ေတာ္မွာ အားလုံးျငိမ္းခ်မ္းေအးေဆးေနတယ္။ ဓားျပေတြကေတာ့ ေက်းရြာေတြကို ဖ်က္ဆီးလုယက္ဆဲပဲ။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းမညွာတဲ့အျပင္ ဘုန္းၾကီးေတြပါ ေျပးရပုန္းရ ျဖစ္ေနတယ္။ေရွ႕တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ ဒီလူေတြအကုန္လုံးဟာ အင္မတန္သစၥာရွိတဲ့ အဂၤလိပ္ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးေတြျဖစ္သြားၾကမယ္။ အဲဒီေတာ့ (အဂၤလိပ္အေနနဲ႕) ဘာပူစရာရွိသလဲ။ ျမန္မာ့ေျမျပင္မွာ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးတည္းေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ နယ္နိမိတ္ဆိုရင္ တရုတ္နဲ႕အစပ္ျဖစ္တယ္။ ရွမ္းကေတာင္ကင္းအထိ အမ်ိဳးဆက္ေတြရွိတယ္။ ေတာင္ဖက္မွာ ႐ိုးဒယားနဲ႕စပ္တယ္။ ဒီ (အစပ္)နယ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးထုံးစံေတြက လြတ္လြတ္ခြါျပီး အဆက္အသြယ္ အသစ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။

  ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ရဲ့ မ်ိဳး႐ိုးအမည္က ဗာဒြန္ (J.S Burdon) လို႕ေခၚတယ္။ စစ္သားေတြ ဘုရားတစ္ဆူကို ဝိုင္းရံေနၾကျပီး အုန္းေရနဲ႕ ေရခ်ိဳးေနၾကတယ္လို႕ စေလဒင္အိပ္မက္တယ္၊ ဘာအဓိပၸါယ္ယူမလဲမသိလို႕ လူေတြေျပာေနၾကတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #14
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆

  မူလာအိတ္စေမးရဲ့ အိမ္ကို ခုပဲေရာက္တယ္။ တရုတ္တန္းက တရုတ္တစ္ဦးရဲ့ အိမ္ကိုဓားျပ ဝင္စီးသြားတယ္။ ရဲက ေသနတ္အခ်က္တစ္ရာေလာက္ ပစ္တယ္။ ရဲဝံ့လွတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တည္းေနတဲ့ ဟိုတယ္နဲ႕ အဲဒီတရုတ္တန္းဟာ ခရီးမိုင္ႏွစ္ဖာလုံေက်ာ္ေလာက္ပဲေဝးတယ္။ ညေနကပဲ ဒီေနရာကျဖတ္ျပီး ဦးသုဒခန္ (?) ကို သူ႕ယာယီေက်ာင္းမွာ သြားရွာခဲ့ေသးတယ္။ မေတြ႕။

  မနက္ပိုင္း ကုသိုလ္ေတာ္ကိုေရာက္ပါတယ္။ ေက်ာက္စာတိုင္အားလုံးကို လွည့္ၾကည့္ဖို႕ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ပတ္မလည္ခဲ့ဘူး။ ပိဋကတ္ သုံးပံုဝင္းထဲမွာ ျဖန္႕ျပီး စိုက္ထူထားပါတယ္။ အျပင္ဆုံးဝင္းမွာ သုတၱႏၲပိဋက၊ အလယ္က အဘိဓမၼပိဋက၊ အတြင္းဆုံးမွာ ဝိနယပိဋက။ ဒါေပမယ့္ အတိအက်ပိုင္းျခားတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝင္းကေက်ာ္ျပီး တစ္ဖက္ကို ကူးသြားတာလည္း ေတြ႕ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အျပင္ဝင္းထဲမွာလည္း အဘိဓမၼာ ေက်ာက္ျပားတခ်ိဳ႕ရွိေနျပီ။ ဒီလိုပဲ အလယ္ဝင္းထဲမွာလည္းဘဲ ဝိနည္း ေက်ာက္ျပား တခ်ိဳ႕ကိုေတြ႕ပါတယ္။

  ကေန႕ လွည့္လည္ၾကည့္လို႕ သိခဲ့ရသမွ်ကေတာ့ စစ္ကိုင္းမွာ ဓားျပေတြ ရက္ရက္စက္စက္ေမႊေႏွာက္သြားတယ္။ မဒရပ္တပ္ကို ေနာက္တစ္ခါ အျပစ္တင္ခံရျပန္တယ္။ အလြယ္ေျပာေတာ့ အဂၤလိပ္ဟာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းျပီး ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆင္းလုမယ့္ လူေတြကို လႊတ္ေပးလိုက္တာ ဆန္းတယ္။ ဓားျပကို ဘယ္မွာအမ်ားဆုံးေတြ႕သလဲ။ ပဲခူး၊ ေမာ္လျမိဳင္ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ျပည္တလႊားပါပဲ။

  ပိဋကတ္ ေက်ာက္ျပားေတြအေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ၾကစို႕ရဲ့။ ဒုတိယဝင္းထဲကို ဝင္ၾကည့္တဲ့အခါ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ ေက်ာက္ျပားေတြေတြ႕ရသလို ဝိနည္းဆိုင္ရာေတြလည္းရွိျပန္ေရာ။ ကိုးခုေျမာက္က ဘိကၡဳနီပါစိတိၱယ၊ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ခုေျမာက္က ဝိနယမဟာဝဂၢ ၊ ႏွစ္ဆယ့္ငါးခုေျမာက္ စုလႅဝဂၢ၊ ျပီးေတာ့မွ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာေတြေတြ႕ရတယ္။ ပထမဝင္းထဲမွာလည္း ဣႁႏၵီယဇာတက နဲ႕ ပဌာန အစုံေတြ႕ေသးတယ္။

  နန္းက်မင္းရဲ့ ပိဋကတ္ အုပ္ဆီကို ယေန႕မနက္ ေရာက္သြားတယ္။ ျမက္တိုေတြေပါက္ေနတဲ့ ဝင္းထဲမွာအိမ္ငယ္ေလး သုံးေလးလုံး။ ဒီအထဲက အိမ္ေျခတံရွည္ကေလးထဲမွာ ပိဋကတ္အုပ္က ကြၽန္ေတာ့္ကိုဧည့္ခံပါတယ္။ အိမ္က သိပ္မၾကီးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ထိုင္ေနၾကတဲ့ေနရာက ဖိနပ္ခြၽတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့အဖို႕ေတာ့ ထိုင္စရာခုံတစ္လုံး ထုတ္ေပးပါတယ္။ က်မ္းစာေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ သူက ရာဇဝင္စာရင္း ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ပါးစပ္ကအလြတ္ရသေလာက္ပဲ ခ်ေရးေပးတာမို႕ က်န္တာရွိအံုးမယ္ေပါ့။ ဓာတုေကသပကာသနီ အေၾကာင္းေတာ့ သူဘာမွ မေျပာတတ္ဘူး။

  ဘုရင့္ပိဋကတ္ တိုက္မွာ က်မ္းစုံေပမယ့္ အခု လူခိုးခံရျပီမို႕ မစုံေတာ့ဘူးလို႕ သူက ရဲရဲေျပာေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ပိဋကတ္တိုက္ က သီးသန္႕ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ဆိုတယ္။ အမွန္က လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အရာရွိေပါင္းစုံက အလြယ္သုံးလိုသလို ယူလာတဲ့က်မ္းေတြျဖစ္လို႕ ပိုင္ရွင္ေတြ အမ်ားၾကီးရဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္တယ္တဲ့။ သူက သီေပါမင္းဟာ ပါဠိေကာင္းေကာင္းတတ္တယ္။ စာအဖတ္လည္း မ်ားတယ္လို႕ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွင္ဘုရင္ဖတ္ေလ့ရွိတာ ဘာက်မ္းေတြလဲလို႕ ေမးေတာ့ မေျဖတတ္ဘူး။

  အေနအထိုင္ မဝင့္ဝါဘူးလို႕ ေျပာရမွာထက္ ပိုတယ္။ (ႏုံခ်ာတယ္လို႕ ဆိုခ်င္တယ္)။ သစ္တိုင္၊ ထရံကာ ၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ (စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္၊ ကုတင္ စတဲ့ပစၥည္း) ဘာမွမရွိ။ ၾကမ္းမွာပဲ ထိုင္ၾကတယ္။ သူက ကြမ္းဝါးလို႕ ၊ ၾကမ္းေပါက္ထဲကို တံေတြးေထြးလို႕။

  လက္ကိုင္ပဝါမပါဘဲ ႏွပ္ညွစ္ျပီး ၾကမ္းေပၚ ပစ္ခ်တဲ့လူလည္းရွိတယ္။ အဲဒါျမင္ေတာ့ အိမ္အတြင္းရဲ့ သန္႕ရွင္းေရးကို ခန္႕မွန္းသိေလာက္တယ္။
  ဝင္းျခံထဲမွာ ျမက္ေသာေသာနဲ႕ အိမ္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဖုံက ထူတာပါပဲ။ အဘိုးၾကီးက ခုႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ထဲမွာ။ ဒါေပမယ့္ ဆံပင္ျဖဴတစ္ေခ်ာင္းမျမင္ရေသးဘူး၊ မယားႏွစ္ေယာက္၊ သားသမီးမ်ားတယ္။ အငယ္ဆုံးသားက ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိအံုးမယ္။

  ကြၽန္ေတာ္ထျပန္ေတာ့ သားအၾကီးဆုံးက ကြၽန္ေတာ့ဆီမွာ သူ ပါဠိသင္ခ်င္တယ္လို႕ေျပာတယ္။ ဒီအရပ္မွာ ကြၽန္ေတာ့ကို တကယ့္ပညာရွင္ၾကီးလို႕ ေက်ာ္ၾကားေနတယ္ဆိုပဲ။ ဘုန္းၾကီးေတြကအစ ကြၽန္ေတာ့အေၾကာင္း ေျပာေနၾကတယ္လို႕ ဟိုလူဆိုး (အဂၤလိပ္) ဘုန္းၾကီးက မေန႕က ကြၽန္ေတာ့ကိုေျပာျပတယ္။

  ဘုရားၾကီးကို သြားတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အမြန္အျမတ္ ေနရာျဖစ္တယ္။ ဘုန္းၾကီး ဦးကိႏၷေက်ာင္းနဲ႕ မေဝးလွဘူး။ မ်က္ႏွာစာ ေလးဘက္က ေစာင္းတန္းေလးသြယ္ရွိတယ္။ အလယ္မွာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ၾကီးၾကီး၊ အင္မတန္ အ႐ုပ္ဆိုးတယ္။ မဟာမုနိ ဘုရားလို႕တြင္ပါတယ္။ ခမ္းနားတင့္တယ္မႈကို မရွိလို႕ဘဲဆိုခ်င္တယ္။

  သီလရွင္ေတြ အမ်ားၾကီး။ ဥပသကာေတြ အုပ္လိုက္ခ်ီျပီး ေတြ႕ရတယ္။ အနားမွာ စမ္းေရယဥ္သုံးခု ေတြ႕ရပါတယ္။ အံ့ဖြယ္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာၾကတယ္။ ဥပသကာေတြဟာ ဝပ္စင္းျပီး ေအာ္က်ယ္ေအာ္က်ယ္နဲ႕ ဣတိပိေသာဘဂဝါလို႕ ရြတ္ၾကတယ္။ ေရွ႕မွာ အုတ္ခဲေပၚ ဖေယာင္းတိုင္တင္ျပီး မီးပူေဇာ္ထားတယ္။

  အားလုံးျခဳံျပီးေျပာရရင္ ဒီေနရာဟာ စိတ္ထဲမွာ ေလးစားသြားေလာက္ေအာင္ ခန္႕ညားတဲ့ပံုကို မေဆာင္ဘူး။ ပစ္စလက္ခတ္ထားတဲ့ ပံုမ်ိဳးေပၚေနတယ္။ တစ္ေထာင့္မွာေတာ့ ေက်ာက္စာတိုင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ အေပၚက အမိုးသာရွိတဲ့ တဲလိုဟာမ်ိဳးထဲမွာ စုထားတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #15
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႕ ၁၈၈၆ မွတ္တမ္းေရးတာမေတြ႕)

  ၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆

  ယေန႕မနက္ ကုသိုလ္ေတာ္ကို ဆက္သြားျပီး ပိဋကတ္ေက်ာက္စာတိုင္ေတြကို ဆက္ျပီးေလ့လာပါတယ္။ ပိဋကတ္သုံးပံုနဲ႕အတူ မိလိႏၵပညာ၊ ေပဋေကာ ပေဒသနဲ႕ ေနတိၱ က်မ္းေတြကိုပါ အျပင္ဝင္းထဲမွာ ေတြ႕ရတာ အံ့ဩစရာပဲ။ ဒီသုံးက်မ္းဟာ ပိဋကတ္အဝင္အပါ ျဖစ္သြားျပီလို႕ပဲ ဆိုၾကပါစို႕။

  မနက္ေစာေစာ ေလညွင္းေလးတိုက္လို႕ ထီးက ေခါင္းေလာင္းကေလးေတြဟာရင္ျပင္ေတာ္ကို ဘုရားၾကည္ညိဳရေအာင္ မေရာက္ရေသးတဲ့လူေတြကို လာလွည့္ၾကလို႕ အသာအယာ ေခၚေနသလို သာသာယာယာ ျမည္ေနၾကတယ္။ ဒီေနရာဟာ အံ့ဩစရာေနရာျဖစ္တယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္လည္းအံ့ဩစရာပဲ။ ေတာင္ဘက္မွာ မႏၲေလးေတာင္ရွိတယ္။ ေတာင္ေပၚအတက္မွာ ေက်ာင္းေတြ၊ ေစတီေတြ အမ်ားၾကီးေပါ့။ မက်ည္းပင္၊ ထန္းဂ်ပင္ ၊ ပိႏၷဲပင္ဆိုတာေတြ ေဝေဝဆာဆာေပါက္ေနလို႕ သာယာလွတယ္။ အဲဒီလို အံ့ဩခ်ီးမြမ္းစရာေတြၾကည့္ရင္း အပူရွိန္ကိုေတာင္ ေမ့ေပ်ာက္သြားပါတယ္။

  ဟိုတယ္အေစခံတစ္ေယာက္က ေပစာက်မ္းတစ္ဆူလာျပတယ္။ သုမဂၤလာ သိနီဋီကာျဖစ္တယ္။ သူက ျမန္မာ ၊ ကြၽန္ေတာ့ကို ဟိႏၵိ မျပီမသနဲ႕ ဒီက်မ္းကို သူ႕မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ၁၅ိ/ရရင္ ေရာင္းမယ္တဲ့။ ေစ်းဆစ္ျပီး ၁၁ိ/-နဲ႕ ယူလိုက္ပါတယ္။ တန္ပါတယ္။ ကုသိုလ္ေတာ္ကေနျပီး လကၤာရာမတိုက္ကို သြားတယ္။

  အဲဒီေက်ာင္းကို ရွာရတာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာသြားတယ္။ ဒီလိုရွာရင္း ယမားအိုေက်ာင္း (?) ကိုေရာက္သြားတယ္။ ခန္႕ညားတဲ့ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းၾကီးေရွ႕မွာ ရပ္ၾကည့္မိတယ္။ ပတ္လယ္မွာ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘယ္သူမွ မေနေတာ့တဲ့ ေနရာမ်ိဳးလိုဘဲ။ ေမာင္ႏုက ေက်ာင္းထဲဝင္ၾကည့္ေတာ့မွ တစ္ေနရာမွာ စာက်က္ေနတဲ့ ကေလးေတြ ေတြ႕တယ္။

  ကြၽန္ေတာ္လိုက္သြားျပီး ပထမအဆင့္ကို တက္သြားေတာ့မွ စာသင္ခန္းကို ေရာက္ပါတယ္။
  ထံုးစံအတိုင္း ေယာက်္ားကေလးတခ်ိဳ႕ဟာ က်မ္းေပၚမွာ တစ္ပိုင္းဝပ္စင္းျပီး သင္ခန္းစာကို ညည္းတြားသံနဲ႕ ေအာ္ေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခန္းထဲသြားျပန္ေတာ့လဲ ဒီလိုပဲ စာက်က္ေနတာ ေတြ႕ပါေသးတယ္။ အတန္းကိုင္ဆရာက ဘုန္းၾကီးအို သႏိၶကပၸတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ ဝင္မသြားခင္က ဘုန္းၾကီးဟာ အိပ္ငိုက္ေနပံုရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ့ကို အၾကာၾကီးၾကည့္ေနျပီးမွ ေနရာထိုင္ခင္းေပးတယ္။ ၾကင္နာ သနားတတ္ပံုေပၚတယ္။

  သနားတတ္တယ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ့ကို မႏၲေလးမွာ ပံုႏွိပ္တဲ့ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ အလကားေပးေဖာ္ရလို႕ပါပဲ။ ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ ဘဂၤါလီသဒၵါ စာအုပ္တစ္အုပ္ပို႕ေပးပါလို႕လည္း ေမတၱာရပ္တယ္။ ဘာျပဳလို႕ ဘဂၤါလီစာအုပ္ လိုခ်င္သလဲလို႕ေမးေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုရ္ ဘဂၤါလီ နဲ႕သင္ရင္ ျမန္ျမန္တတ္တယ္လို႕ ၾကားဖူးလို႕တဲ့။ စကားေျပာရပ္ျပီး လာျပတဲ့ က်မ္းေတြ ၾကည့္တယ္။ သုတၱပေဌယ်ဋီကာ ကို ၁၂ိ/နဲ႕ ဝယ္လိုက္တယ္။ ေမာင္ႏုက သူမွာထားတဲ့ ေသတၱာအတြက္ေပးဖို႕ ကြၽန္ေတာ့ဆီက ေငြ ၁ိ/- ေတာင္းယူတယ္။

  အၾကမ္းသေဘာေျပာရရင္ ဘုန္းၾကီးေတြဟာ သေဘာေကာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဥေရာပတိုက္သားနဲ႕ အဆက္အဆံ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ဒီကိုယ္ေတာ္ေန႕လည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားတာေပါ့။ သူ႕ေခါင္းကို စီဝရံနဲ႕ ဖုံးျပီးအိပ္တာ။ အနားမွာေတာ့ ေကာင္ကေလးသုံးေလးေကာင္ရွိပါတယ္။ အိပ္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ့ ဝန္းက်င္မွာလည္း စာအုပ္ေတြ။ တစ္အုပ္ကပြင့္လို႕။ ဖတ္ဆဲထင္ပါရဲ့။ ပါဠိအနက္ေပးထားတဲ့ ပါစိတိၱယ။

  ဒီဘုန္းၾကီးမ်ိဳးအတြက္ သာသနာကို ေလးစားတဲ့ျမန္မာေတြ ေဆာက္ျပီးလႉတဲ့ ေက်ာင္းအေေဆာက္အအံုေတြကို ၾကည့္စမ္းပါ။ ဘယ္ေလာက္ စည္းစိမ္နဲ႕ ေနႏိုင္သလဲလို႕။ အခန္းက်ယ္ၾကီးေတြ ေန႕လည္မွာေတာင္ ေအးလို႕။ အရိပ္အာဝါသကလဲ ေကာင္းပါဘိသနဲ႕။ ဒီလိုေက်ာင္းၾကီးမ်ိဳးမွာ အလယ္ဗဟိုက ဘုရားခန္းရွိျမဲပဲ။ ဒီလို သူေတာ္လို႕ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာမွာ ဆူဆူညံညံ ေခြးပိန္ေတြ အုပ္လိုက္ရွိျမဲေပါ့။ ဒီေခြးေတြဟာ အတားအဆီးမရွိ ဘုရာခန္းအထိ တက္လာကိုလဲ ေတြ႕ျမဲ။

  ဘုန္းၾကီးေတြရဲ့ ၾကင္နာပံု၊ သည္းခံပံုကို ဒါေလာက္ အက်ယ္ေရးျပီးလို႕မွ မဆုံးခင္ဒီလိုေရးမိတာ မွားေလျခင္းလို႕ ေနာင္တရစရာကိစၥတစ္ခု ၾကဳံရပံုကိုလည္း ေရးရမယ္။ ခင္မကန္ ဆရာေတာ္ဆီ ခုပဲေရာက္သြားတယ္။ ဆရာေတာ္ကို ဆက္ကပ္ဖို႕ ေမာင္ဖိုးမွင္ရဲ့ စာလည္းပါတယ္။ ေက်ာင္းက ျမိဳ႕တံတိုင္းနဲ႕ သိပ္မကြာပါဘူး။ အဝန္းအဝိုင္းကျဖင့္ သာယာစိုေျပလွတယ္။ ထန္း ၊ မက်ည္းေတြအျပင္ ဘာပင္ရယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္မသိတဲ့ အပင္ေတြလည္းအျပည့္ပဲ။ ဝင္းထဲမွာ ဘုန္းၾကီးေတြေနဖို႕ အေဆာက္အအံုေတြလည္း အမ်ားၾကီး။

  ဆရာေတာ္ရဲ့ အခန္းကို ဝင္မိၾကျပီ။ ဆရာေတာ္ဟာ ဝရန္တာရဲ့ တစ္ဖက္စြန္းက မတ္တပ္ရပ္လ်က္ ကြၽန္ေတာ့ကို ရန္သူၾကည့္ၾကည့္ေနတယ္။ စာကို ကမ္းလိုက္တဲ့အခါ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ျပီး အေသအခ်ာဖတ္တယ္။ စာဖတ္ရတာ တာဝန္ၾကီးတစ္ခုလို ပင္ပန္းေနပံုရတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ၾကမ္းျပင္မွာ အခင္းမရွိဘဲ ကြၽန္ေတာ့ကို ထိုင္ခိုင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လိုက္နာပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ဖ်ာယူခဲ့ဖို႕ အမိန္႕ေပးပါတယ္။ ဖ်ာခင္းျပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကလဲ ဖ်ာေပၚေရႊ႕ထိုင္မိတယ္။ ဆရာေတာ္က ဖ်ာဟာကြၽန္ေတာ့ဖို႕ မဟုတ္ဘူးဆိုျပီး ခ်က္ခ်င္း အထခိုင္းတယ္။ ဖ်ာစုတ္စုတ္ တစ္ခ်ပ္ေပၚမွာထိုင္လို႕ ေျပာျပန္တယ္။ ဒီအထိ ကြၽန္ေတာ္သည္းခံျပီး ေနပါေသးတယ္။ သူက တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ့ကို ပုဆစ္ဒူးတုပ္ ထိုင္ရမယ္လို႕ ခိုင္းျပန္တယ္။ ဒါကေတာ့ လြန္လြန္းတယ္။ ဒီေနရာမွာပဲ ခင္မကန္ဆရာေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံျခင္းဇာတ္သိမ္းတယ္။ သူ႕ကို ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ရွိသေလာက္အျပစ္တင္စကား မေျပာခဲ့မိတာ မွားတယ္လို႕ ထင္မိတယ္။ သူက ကြၽန္ေတာ့ကိုခြၽတ္ဖို႕ ၾကိဳးစားတာ ကြၽန္ေတာ္က ေခါင္းမာမိုက္မဲလြန္းလွတယ္ ဆိုပါေတာ့။

  အဲဒီက ( အဂၤလိပ္ ) ဘုန္းၾကီး ကိုလဗက္ဆီေရာက္ျပန္တယ္။ နန္းေတာ္မွာေနတယ္။ အဲဒီကတစ္ခါ ဗာဒြန္(Burdon) ဆီကိုသြားေတာ့ အျပင္လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ေနလို႕ မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။ အရင္ အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ရုံးေနရာဟာလည္း သိပ္လွပသာယာတဲ့ ေနရာပါပဲ။ အဲဒီက အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ဟာ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ကစျပီး ထြက္သြားလို႕ ခုေတာ့ အျပဳမျပင္နဲ႕ ျဖစ္ေနရရွာတယ္။ သံၾကီးတမန္ၾကီးေတြအတြက္ဆိုျပီး ေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အအံုျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ဥယ်ဥ္ၾကီးထဲမွာ ေဆာက္ထားတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဥေရာပတိုက္သားတစ္ဦး ဘယ္လိုကိုယ့္ေနရာကို ေနေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ အလြယ္နဲ႕ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

  ဗာဒြန္ဆီကို ခုပဲေရာက္ပါတယ္။ ျပင္သစ္က ဒီမွာ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ေနရပါျပီ။ သူတို႕က မႏၲေလးကေနျပီး (ဆန္ကြိုင္ျမစ္႐ိုး) အထိ မီးရထားလမ္း ေဖာက္ခ်င္တယ္။ ဒီအတိုင္း ဖယ္ရီ(Ferry) အစိုးရလက္ထက္က စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တယ္။ ေနာက္တက္လာတဲ့ အစိုးရက်ေတာ့ ဖေရစိန္(Freisine) က အဲဒီဝါဒကို ႐ုပ္သိမ္းျပီး ျပင္သစ္ဟာ ျမန္မာေျမေပၚမွာ ဘာလိုလားမွန္းထားခ်က္မွ မထားဘူးလို႕ အဂၤလိပ္ကို အသိေပးလိုက္ပါတယ္။ (ဖေရစိန္ဟာ ဟင္နရီ ဗရီးဆိုး (Henri Brissou) ရဲ့ ဧျပီ - ဒီဇင္ဘာ ၁၈၈၅ အစိုးရမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးျဖစ္တယ္။)။

  ဒါေပမယ့္ ပဲရစ္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ျမန္မာသံအမတ္ ေရာက္ေနတာက ဘာေတြျဖစ္လာအံုးမလဲလို႕ ေတြးေတာပူပန္စရာ ျဖစ္ေနျပီပဲ မဟုတ္လား။ ျပင္သစ္ကေတာ့ ရွက္ရွက္နဲ႕ပဲ (ျမန္မာစတဲ့) နယ္ပယ္က ေရွာင္ထြက္သြားရပါျပီ။ ေနာင္လည္းျပန္လာႏိုင္စရာ အလားအလာ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။

  ဗာဒြန္(Burdon) ကေျပာျပလို႕ သိရတာက ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဥေရာပတိုက္သားေတြကို ျမန္မာအစိုးရက ေဘးရန္မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။ ဓားျပေတြရဲ့ သတင္းၾကားရျပန္ျပီ။ ကုန္ခဲ့တဲ့ညက ျမိဳ႕ဆင္ေျခဖုံးမွာ ဝင္ျပီး တိုက္သတဲ့။ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိရေသးဘူး။

  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #16
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕ ၁၈၈၆ မွတ္တမ္းေရးတာမေတြ႕)

  ၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆

  (အဂၤလန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းတုန္းက အာဏာရာထားတဲ့) ကြန္ဆာေဗးတစ္ (ေရွး႐ိုးပါတီ) အစိုးရျပဳတ္က်တယ္လို႕ သိရတယ္။ အဝအနားမွာ ဓားျပနဲ႕ အဂၤလိပ္ တိုက္ပြဲကေလးျဖစ္တယ္။ ပထမသတင္းက ထူးတယ္။ ျမန္မာ့ေရွ႕ေရးမွာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားေလမလား၊ ႏိုင္ငံကို မသိမ္းဘဲ အေစာင့္အေရွာက္ခံနယ္လို႕ သတ္မွတ္လိုက္မလား မေျပာတတ္။

  ဓားျပသတင္းဟာ အဂၤလိပ္ေတြႏိုင္ငံတြင္း ျငိမ္ဝပ္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ဘာမွ လုပ္မေပးဘူးဆိုတာကို ထင္ရွားေစတယ္။ မေန႕က ဗာဒြန္က အဂၤလိပ္ မေရာက္ခင္ကလည္း ဓားျပအႏၲရာယ္မေပးဘူး။ ျမန္မာ့ေျမျပင္မွာ ဓားျပနဲ႕မီးဟာ မၾကာခဏ ၾကဳံရတဲ့အႏၲရာယ္ေတြပဲတဲ့။ ကေန႕ လကၤာရာမမွာ ၾကဳံရတာကိုေတြ႕ဖူးမွ မီးဟာ ျမန္မာေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္အႏၲရာယ္ၾကီးတယ္ဆိုတာ နားလည္ေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုလုံး လုံးဝေပ်ာက္ကြယ္ သြားျပီ။ ပိဋကတ္တိုက္လို႕ ေခၚတဲ့ ေက်ာက္တိုက္ကေလးတစ္လုံးပဲ က်န္ေတာ့တယ္။

  အဲဒီလကၤာရာမကေနျပီး ခုနကလူမိုက္ (အဂၤလိပ္ဘုန္းၾကီး) နဲ႕ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားဘက္ ေရာက္သြားၾကတယ္။ ဒီဘက္နားမွာေတာ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမရွိဘူး။ ျပာသာဒ္က မျပီးေသး။ ဘုရားၾကီးက သိပ္ၾကီးတယ္။ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ေပ အျမင့္ရွိတယ္။ ေက်ာက္တစ္တုံးထဲက ထုယူတာပဲ။ အခ်ိဳးအဆက္ မေျပျပစ္ဖူး။ အထူးသျဖင့္ ဦးေခါင္းနဲ႕လက္ေပါက္ပံု အ႐ုပ္ဆိုးလွတယ္။

  ဝင္းထဲမွာလည္း ေက်ာက္သားရဟႏၲာ႐ုပ္ေတြထုျပီး ဘုရားကိုဝိုင္းျပီး ဝန္းရံပူေဇာ္တဲ့ဟန္နဲ႕ ထားေသးတယ္။ (အသီတိ ရွစ္က်ိပ္)။ ဒီေနရာဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ျခဳံၾကည့္ရင္ အလုပ္အေဆာင္လုပ္ဆဲ၊ မျပီးမစီးခင္ကဘဲ တေစတဝက္ ပ်က္လိုက္ျပီလို႕ ဆိုရမယ္။ ပံုစံက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းလိုလို။ ဒါေပမယ့္ ဘုန္းၾကီးေနစရာ တိုက္ခန္းငယ္ေတြ မပါဘူး။ ဘုရားဖူးေတြလာဖို႕ သက္သက္ပဲ ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဘုရားဖူးလည္း တစ္ေယာက္မွမျမင္။ ဘယ္ျမင္မလဲ ဒီအဝန္းအဝိုင္းထဲမွာ စစ္ေဆးရုံလာထားတယ္။

  အဲဒီက တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႕ စႏၵမုနိဘုရားဘက္ သြားၾကျပန္တယ္။ ဒီေနရာေတြဟာ အားလုံး ကုသိုလ္ေတာ္ အတုမရွိနဲ႕ မေဝးလွဘူး။ ေလ့လာစရာမ်ားတာက ေရႊက်ီးျမင့္ပဲ။ ကမၼဌာန္း႐ုပ္ေတြ နံရံေဆးေရးနဲ႕ ေတြ႕ရတယ္။ လက္ရာအေနနဲ႕ေတာ့ ညံ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူကိုယ္ခႏၶာရဲ့ မခိုင္ျမဲပံုကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ျပႏိုင္ပါတယ္။ နန္းက်မင္းရဲ့ လက္သုံး ပုဏၰားတစ္ေယာက္နဲ႕ မေန႕ကေတြ႕တယ္။ သကၠတနဲ႕ စကားေျပာၾကတယ္။ သူေျပာတာ လုံးဝမရွင္းဘူး။ ဘာမွအေတြ႕ အၾကဳံမရွိ၊ ဦးေႏွာက္မရွိဆိုတဲ့ အစားပဲ။ ဓမၼသတ္ေတြအေၾကာင္းမ်ား သိမလားလို႕ ေမးၾကည့္ပါတယ္၊ ၾကားဖူးရုံပဲရွိတယ္။ အဲဒီပုဏၰား ထပ္လာျပန္တယ္။ ဟိႏီၵက်မ္းေတြ ယူလာျပီး ျပတယ္။ ေရွး အင္မတန္က်တဲ့ သကၠတက်မ္းေဟာင္းေတြလို႕လည္း ေျပာေသးတယ္။ သူ႕သေဘာကို ကြၽန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္း သိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူနာဂရီစာ မဖတ္တတ္ဘူး ဆိုတာလည္းထင္ရွားေနတယ္။

  စေလဒင္က ခုပဲ က်မ္းႏွစ္ေဆာင္ အပို႕လႊတ္တယ္။ ေစ်းၾကီးတယ္။ ခပ္ေသာ့ေသာ့ ေရးတဲ့သေဘာရွိျပီး ထူးျခားခ်က္လဲ သိပ္မရွိဘူး။ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသြားတယ္။ (ျမေတာင္တိုက္ကို ဆိုလိုတယ္)။ စုဘုရားလတ္ ေဆာက္တဲ့ေက်ာင္းပဲ။ သိပ္ခမ္းနားတယ္။ ဧရာဝတီနဲ႕လဲ သိပ္မေဝးဘူး။ လွမ္းၾကည့္လို႕ေတာ့ မျမင္ဘူး။ ေက်ာင္းတိုက္ဝန္းက်င္လည္း စိမ္းစိုေနတယ္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ အေနအထားကို ျမင္သာေနတယ္။ ပန္းပုလက္ရာ အျပည့္၊ ေရႊအျပည့္၊ ထန္းပင္အျပည့္၊ တခ်ိဳ႕ပန္းကို အနီခံျပီး ေရႊေရးတယ္။ အဲဒါက ပိုးျပီး ၾကည့္လွသလိုပဲ။ အစိမ္းခံမွာ အနီတစ္စု၊ အဝါတစ္စုနဲ႕ ၾကည့္လို႕ သိပ္လွတယ္။

  ကြၽန္ေတာ့ကို ဒီေက်ာင္းအေရာက္ ေခၚလာတဲ့ ပုဏၰားက ဆရာေတာ္ၾကီးဆီမွာ သာသနဝံသ က်မ္းတစ္က်မ္း ရႏိုင္တယ္လို႕ ေျပာတယ္။ ဆရာေတာ္ကို ေတြ႕ျပီး စုံစမ္းေတာ့ သီဟိုဠ္မွာပံုႏွိပ္တဲ့ သာသနာဝံသဒီပ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မလိုခ်င္။ ဆရာေတာ္ဟာ ၾကင္နာတတ္ပံုပဲ။ သူနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ ပါဠိလို အျပန္အလွန္ေျပာၾကေတာ့ လြယ္လြယ္ပဲ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္ၾကလို႕ အံ့ဩမိတယ္။ ႐ုရွားအေၾကာင္း ေမးလိုက္တာေတြ စုံလို႕။ ဒါေပမယ့္ သူေမးပံုက ပိဋကတ္အုပ္ေမးပံုနဲ႕ကြာတယ္။ ဟိုအဖိုးၾကီး ေလာကအေၾကာင္းေမးျပီး ဆရာေတာ္က ေလာကုတၱရာေၾကာင္း ေမးပါတယ္။ ႐ုရွားမွာ စပါးစိုက္မရဘူးဆိုတာ သိလို႕ သူသိပ္အံ့ဩပံုပဲ။ ဒီေတာ့ ဘာစားၾကသလဲတဲ့။ သူေမြးကတည္းက ေတြ႕ဖူးျမင္ဖူးတာေတြနဲ႕ မတူတဲ့ႏိုင္ငံရွိေသးတယ္ဆိုတာ မယုံႏိုင္ဘူးေပါ့။

  သူကလည္း သူ႕နယ္ပယ္က တစ္လက္မမွ အျပင္မထြက္ဖူးေတာ့ ဘယ္နားလည္ႏိုင္ေပမလဲ။ ျမန္မာေျမကလြဲရင္ သူမသိဘူး။ မွန္းမၾကည့္တတ္ဘူး။ ႐ုရွား နဲ႕ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တူသလား။ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ တူသလား။ ဒီလိုေမးတယ္။ မႏွစ္က အဂၤလိပ္ ႐ုရွားစစ္ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုလားလို႕လည္းေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီအခ်ိန္က အဂၤလိပ္ကို ဒီ(ျမန္မာ)ဘက္ကလည္း တိုက္ဖို႕ေကာင္းတယ္ မဟုတ္လားလို႕ ျပဳံးရင္းေမးေတာ့ သူဟာ သူ႕ႏႈတ္ခမ္းသူကိုက္ျပီး ဘာမွျပန္မေျပာဘဲေနတယ္။ ဘာမွတ္ခ်က္မွမခ်ဘဲ ေနလိုက္တာကေတာ့ သူက ကြၽန္ေတာ့ကို စေလဒင္နဲ႕ ရင္းတယ္ ထင္လို႕ပါပဲ။

  ကြၽန္ေတာ့ကို သူက ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာလိုခင္တယ္။ သူ႕အေၾကာင္းကိုလဲ အမႊမ္းတင္ျပီး ဇာဘုရင္ကို ေျပာလိုက္ပါတဲ့။ ျပီးေတာ့ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္လားတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္က ဟုတ္တယ္လို႕ ေျဖလိုက္တယ္။ သရဏဂုံတည္ျပီး ပဗၺဇိတ မျဖစ္ေသးဘူးလို႕ ေျပာလိုက္တဲ့အခါ သူကျပဳံးျပီး သာဓုေခၚတယ္။ ေဘးကဘုန္းၾကီးေတြကလည္း ေက်နပ္လို႕ ရယ္ၾကတယ္။

  ႐ုရွားမွာ ကြၽန္ေတာ္လို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသလားလို႕ ေမးလာျပန္တယ္။ ဟိုက ဘုန္းၾကီးဟာ ဒီကဘုန္းၾကီးသကၤန္းရုံပံုမ်ိဳး ရုံရဲ့လားတဲ့။
  အဲဒီဘုန္းၾကီးေတြဖတ္တဲ့ က်မ္းေတြက ဘာက်မ္းေတြလဲတဲ့။ ကြၽန္ေတာ့အေျဖေတြကိုၾကားေတာ့ အံ့ဩသြားတယ္။ ေတာင္ပိုင္းက ဗုဒၶဝါဒီေတြဟာ ေျမာက္ပိုင္းဗုဒၶဝါဒီေတြရဲ့ က်မ္းဂန္ေတြနဲ႕ ဓေလ့ကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ျပန္မယ္ ႏႈတ္ဆက္ျပီး ထြက္ခဲ့ေတာ့ ဘုန္းၾကီးေတြ ေက်ာင္းဝထိ လိုက္ပို႕ၾကတယ္။ အဲဒီက မဟာမုနိ ေရာက္ျပန္တယ္။ စေကာ့ (ေရႊ႐ိုး) ေရးတဲ့ အထဲကဟာေတြ အကုန္မမွန္ဘူး။

  ဒီေနရာကို ျမင္ရရုံနဲ႕ တယ္ျပီး ခမ္းနားတင့္တယ္ပါကလားလို႕ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္မလာဘူး။ ေဘးေလးဘက္က ေစာင္းတန္းနဲ႕ အလယ္ျပသာဒ္ကို သြယ္ထားတယ္။ အားလုံးေဟာင္းႏြမ္းျပီး ျပဳျပင္တာ လုံးဝမေတြ႕ရဘူး။ အေရွ႕ဘက္က ေရကန္ဟာလည္း ေမွာ္ေတြခ်ည္းပဲ။ ကန္တစ္ခုတည္းမွာပဲ ေရၾကည္တယ္။ လိပ္ေတြကူးေနတာ ေတြ႕ရတယ္။

  အျပန္လမ္းမွာ ေမာင္ႏုက ၾကာသာပေတးေန႕က ဓားျပတိုက္ခံရတဲ့ အိမ္ကိုျပတယ္။ အိမ္ရွင္ေတြ ေျပးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တည္းတဲ့ ဟိုတယ္နဲ႕ သိပ္မေဝးဘူး။ ေပ ၇၅၀ ထက္မပိုႏိုင္ဘူးေတာင္ထင္တယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #17
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆

  မေန႕က ၾကည့္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြကို ထပ္သြားျပန္တယ္။ ေတာင္ေျခမွာ ပိဋကတ္တိုက္ကို ေတြ႕ျပန္တယ္။ မင္းအဆက္ဆက္ လႉတဲ့ေပစာေတြထားတဲ့ ေနရာပဲလို႕ သိရတယ္။ အရင္ ႏွစ္လေလာက္က ဓားျပဝင္ေမႊသြားျပီတဲ့။ ဒီေတာ့ ေပစာေတြ အစည္းအထုပ္ျဖည္ျပီး ပ်န္႕ၾကဲေနတာေပါ့။ ဟိုဆြဲၾကည့္၊ ဒီဆြဲၾကည့္လုပ္ေတာ့ သီဟိုဠ္ကေပစာေတြလဲ ေတြ႕ရတယ္။ အမွတ္တရ သိမ္းထားဖို႕ နည္းနည္းဆြဲယူခဲ့ေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေရွးလက္ေရးနဲ႕ ေပေပၚမွာ မင္နဲ႕ေရးထားတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကေတာ့ မႏၲေလး မတည္ခင္ႏွစ္ေတြ အၾကာၾကီးကပဲ ေရးခဲ့တဲ့ ေပစာဆိုပါေတာ့။


  ဘုန္းၾကီးႏွစ္ပါးကို ေတြ႕ရလို႕ ပိဋကတ္တိုက္အေၾကာင္း ေမးၾကည့္တယ္။ ဘာမွ မေျပာတတ္ဘူး။ ေရွးမင္းအဆက္ဆက္က လႉတဲ့က်မ္းေတြကို အျပင္ဘက္ မင္းတုန္းမင္းရဲ့ ကုသိုလ္ကို အတြင္းဘက္ထားပါတယ္။ သီေပါမင္းရဲ့ ကုသိုလ္ကိုေတာ့ အတြင္းဘက္အက်ဆုံးအလယ္မွာ ထားတယ္လို႕ဘဲေျပာတတ္ၾကတယ္။

  စာတိုက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ပိဋကတ္တိုက္ေတြကို သူ႕အစိတ္အပိုင္းနဲ႕ သူခြဲျပီးထည့္ထားတာျဖစ္တယ္။ စာတိုက္ထဲက လက္ရာေကာင္း အဖိုးတန္ဆိုတာကိုေရြးျပီး ဓားျပယူသြားျပီတဲ့။ လက္က်န္ စာတိုက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး ဆုံးရွုံးတဲ့ စာတိုက္ကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရႊေရာင္ေတြေတာ့ မွိန္ကုန္ျပီ။

  ဒီေနရာက ႐ႈခင္းသိပ္လွတယ္။ ဘုံအဆင့္ဆင့္ ၊ ေရႊျပသာဒ္မွန္ေရာင္ ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္နဲ႕။ မႏၲေလးဟာ ႏွစ္နည္းနည္းအတြင္းမွာ အံ့ဩစရာ ၾကီးက်ယ္လာတယ္။ ျမိဳ႕ဟာ အနစ္သုံးဆယ္ မျပည့္ေသးဘူး။ ျမိဳ႕တည္ႏွစ္က ၁၈၅၈။ အေရွ႕တိုင္းရဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္မင္းက စိတ္အလိုေတာ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ဧရာဝတီကေနျပီး အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေျခထိ ဒီေျမနိမ္႔ေနရာမွာ အခြၽန္အတက္ေတြနဲ႕ အေဆာက္အဦးဆန္းဆန္းေတြ ျပည့္မတတ္ေပၚလာတယ္။ အဲ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ လူေတြေနတဲ့ အိမ္ဟာ ဘုရားေက်ာင္း ရဟန္းေက်ာင္းနဲ႕ ယွဥ္ရင္ သိပ္ညံ့တယ္။


  ခဏအလယ္လာတဲ့ လူကေတာ့ နန္းေတာ္နဲ႕ ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးေတြျမင္ရရင္ ေက်နပ္မယ္ေပါ့။ လူထဲက အိမ္ေကာင္း ေဆာက္မေနတာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခုလုံးမွာ ဒီလိုပဲေတြ႕မယ္။ ကုလားျပည္မွာေတာင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုအပ်က္ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းေဟာင္းနဲ႕ ပေဒသရာဇ္ရဲ့ နန္းေတာ္နဲ႕ တြဲထားတဲ့ ခံျမိဳ႕ခံတပ္ပဲျဖစ္မယ္။ အရပ္သား လူသာမန္ရဲ့ အိမ္ဟာလည္း ဘယ္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံပါ့မလဲ။

  သီဟိုဠ္သားဘုန္းၾကီး တရေမဓ လာတယ္။ (နန္းက်) မင္းလက္ထက္က သူက အစာအုပ္ခ်ဳပ္စားတယ္။ ဘာသာျပန္အလုပ္လည္း လုပ္တယ္။ သီဟိုဠ္ထြက္က်မ္းေတြကို ကူးေပးမယ္။ ဘာသာျပန္ေပးမယ္။ မေန႕က ေတြ႕ခဲ့တဲ့ ဘုန္းၾကီးဘြဲ႕က ပႏၵဳဝံေသာ ဆိုပဲ။ နနဝံေသာ ဆိုတဲ့ ေနာက္တစ္ပါးလည္း ေတြ႕ေသးတယ္။ သိပ္ စာတတ္တယ္လို႕ေျပာတယ္။ သီေပါမင္းဟာ မရက္စက္ပါဘူး။ သူ႕မိဖိရားက အေျခေနေတြဆိုးေအာင္ ဖန္တီးတာပဲျဖစ္တယ္တဲ့။ တိုင္းရင္းသားတိုင္း ဒီလိုပဲ တစ္သံတည္းထြက္တယ္။ သီေပါမင္းဟာ ပါဠိသဒၵါကိုႏိုင္တယ္။ နသ ကို အဖတ္မ်ားတယ္။ အဘိ ဓမၼသဂၤဟ လဲ ေလ့လာေလ့ရွိတယ္။

  သာသနာပိုင္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ သံဃာေထရပါပဲ။ အခု သာသနာပိုင္က ခံရတာပဲျဖစ္တယ္။ ညစာ စားၾကေတာ့ ဂ်ာမန္လူဆိုးက အခုအလယ္ေရာက္လာတဲ့ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ဟာ သေဘၤာေပါက မဆင္းဘူးလို႕ ေျပာေနတယ္။ ေရာက္မယ့္ရက္လည္း ေရႊ႕သြားျပီ။ ၁၂ ရက္ေန႕မွ ေရာက္လာေတာ့မယ္။


  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #18
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆

  ဓူဝံ သေဘၤာေပၚေရာက္ရျပန္ျပီ။ ကုန္တင္ေနၾကတယ္။ ဖုံေတြ၊ (ျပီးေတာ့ ဆိပ္ကမ္းဆင္းတဲ့) လမ္းက သိပ္ဆိုးတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္အဝင္အထြက္ လမ္းမို႕ ထင္ပါရဲ့။ မင္းတုန္းမင္းဟာ အေနာက္တိုင္းသားကို မေတြ႕လိုလို႕ ေရွာင္ေပမယ့္ အေနာက္တိုင္းသားက သူ႕ဆီကို အေရာက္လာျပီး သူ႕အသိုက္အဝန္းကို ဖ်က္ျပစ္လို႕ျပီးပါျပီ။

  ===

  အဲဒါေတြအားလုံးဟာ မိနယဲဖ္ဟာ မႏၲေလးအေၾကာင္းကို ျပန္ေတြးၾကည့္ျပီး ဒီလိုေရးတယ္။

  အခုေတြ႕ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေနာက္ တယ္မၾကာဘူး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္။ ဗုဒၶသာသနာမွာ အင္မတန္ စြဲလန္းတဲ့ ဒီဗဟိုအခ်က္အခ်ာ အရပ္ဟာလည္း ေနာက္ေတာ့ မိစာၦဒိဌိအယူကို ျဖန္႕မယ့္ ဗဟိုစခန္းသစ္ျဖစ္မယ္။ သူတို႕ အယူကို ကိုင္လႈပ္ဖို႕ ၊ ခ်ိဳးဖ်က္ဖို႕ တယ္လြယ္ပါကလား။ လႈပ္စရာ ခ်ိဳးစရာလဲ နည္းပါတယ္။ ဒီသာသနာေရး အသိဗိမာန္ရဲ့ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းေတြဟာ ေျပးကုန္ၾကျပီမဟုတ္လား။ ေရွးကလို သသနာ့ဒါယကာမင္းနဲ႕ အင္မတန္ ၾကည္ညိုေလးစားတတ္တဲ့လူေတြရဲ့ အေထာက္အပံ့မွ မရႏိုင္ေတာ့ဘဲ။ ဆက္ေနလို႕ ေကာ ဘာထူးမလဲ။ (ဘာမွ မလုပ္ရတဲ့ ဘဝေပမယ့္ ျဖိဳးျဖိဳးေဝေဝျဖစ္ဖို႕ လိုတယ္)။ ဘုရင္က ရက္ရက္ေရာေရာလႉခဲ့ပံုမ်ိဳး ေရွ႕ဆက္ျပီး မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ ခုလို သဒၵါတရားေကာင္းတဲ့ ဒါယကာ ဒါယိကာမေနရာမွာ မသိနားမလည္တဲ့ မိစၧာဒိ႒ိေတြဝင္လာျပီး ေနေတာ့မယ္။ အေနာက္တိုင္းက အႏိုင္ရျပန္ျပီ။ ေကာင္းဖို႕ေကာ ဟုတ္ရဲ့လား။

  ကြၽန္ေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕ကို ေျပာပါမယ္။ အခုလို ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာတဲ့ အသုံးအေဆာင္ေတြ ကင္းမဲ့တဲ့ အ႐ိုင္းေဒသတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္ေရာက္တဲ့အခါတိုင္း အစားေကာင္းမစားရ၊ အအိပ္ေကာင္း မအိပ္ရဘဲ လမ္းၾကမ္းလို႕ ခါးနာခဲ့ရတဲ့အခါ ေျခေပါက္ရတဲ့ အခါေတြမွာ ဒီေနရာကို ဥေရာပတိုက္သားေတြက သိမ္းယူျပီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံလိုက္ရရင္ တယ္ေကာင္းမွာပါကလားလို႕ စိတ္ထဲမွာ အမွန္ျဖစ္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တယ္ေကာင္းမွာက ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ။ အေနာက္တိုင္းသားေတြ အဖို႕ပဲေပါ့။ သူတို႕ပဲ လမ္းေကာင္းလိုတယ္၊ အေနေကာင္း အစားေကာင္းကို မက္တယ္။ တစ္မ်ိဳးေျပာရရင္ သူတို႕ေနဖူးစားဖူးသလို ဆက္ေနခ်င္ စားခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲ။
  ဒါမ်ိဳးမသြားဘူး၊ မေနဘူး၊ မစားဘူးသလို ဆက္ေနခ်င္ စားခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါမ်ိဳးမသြားရဘူး ၊ မေနဘူး ၊ မစားဘူးတဲ့လူေတြက ဒါေတြကို ဘယ္တမ္းတပါ့မလဲ။ ဒီလို အေနအထိုင္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ျပီး ပါျပီတဲ့။ ဘယ္သူခံစားမလဲ။ တကယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ့လူေတြက ခံစားရမွာကို မဟုတ္ဘူး။ မိနယဲဖ္ ေတြ႕ရသမွ်မွာ ဥေရာပတိုက္သားအားလုံးဟာ ျမန္မာကို ဝိုင္းျပီး ႏွိပ္စက္တယ္။ ျမန္မာက အားကိုးတဲ့ အီတလီလဲ ျမန္မာကို သစၥာေဖာက္တယ္။ အဲဒါကို မိနယဲ့ဖ္က ဒီလိုေရးပါတယ္။

  အီတလ်ံေကာင္စစ္ အိႁႏိၵေနာကို သိရဲ့လား။ သူက (အဂၤလိပ္ကုမၸဏီေတြ ျဖစ္တဲ့) ဧရာဝတီသေဘၤာနဲ႕ ဘံုေဘဘားမားသစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္လဲလုပ္တယ္။ (ျမန္မာ) နန္းေတာ္ထဲကို လြယ္လြယ္ဝင္ႏိုင္၊ ထြက္ႏိုင္လို႕ သူမသိတာမရွိဘူး။ သီေပါမင္းရဲ့ မႏၲေလးမွာ သူရွိတာဟာ အဂၤလိပ္ေတြအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ အဂၤလိပ္ရဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဝန္ထမ္းရံပံုေငြထဲက သူ႕ကိုေပါင္ႏွစ္ေသာင္း ေပးခဲ့တာဟာ အလကားေပးတာမ်ိဳး ဘယ္ဟုတ္မလဲ။ (၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆)။

  မိနယဲဖ္ဟာ ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ မွာ ေရႊေတာင္က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ (ဇိနတၱပကာသနီက်မ္းျပဳ ပုဂိၢဳလ္) နဲ႕ သြားေတြ႕ပါေသးတယ္။ ရန္ကုန္ကို ဒီေန႕ပဲျပန္ေရာက္သြားျပီးေတာ့ ေနာက္ ေလးရက္အၾကာမွာ ေမာ္လျမိဳင္ဘက္ကို ခရီးဆက္ျပန္တယ္။ ဟိုမွာ သုံးရက္ပဲေနျပီး ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္တယ္။ သူရန္ကုန္က ေနာက္ဆုံး ၂၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၈၆ မွာျပန္ပါတယ္။ သူျပန္တဲ့အခါ ေရးသြားတဲ့ေနာက္ဆုံးမွတ္တမ္းက ဂ႐ုထားေလာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့တဲ့ မႏၲေလးအေၾကာင္း (ရန္ကုန္မွာ အဂၤလိပ္မင္းၾကီးခ်ဳပ္ ဘားနာဒ္) ကိုေျပာျပတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ေတြ႕ျပီး ပါဠိပါသာနဲ႕ စကားေျပာခဲ့တဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြရဲ့ ဘြဲ႕ကိုလည္း ေျပာျပတယ္။

  ဒီလိုသူက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစြဲခ်က္တင္တာထဲမွာ ျမန္မာထဲက သစၥာေဖာက္တဲ့ သေဘာပါမလာဘူး။ ေနာင္ တပယင္းဝန္ေထာက္ဦးျမဲျဖစ္မယ့္လူဟာ ယြန္းပံုအမ်ိဳးသမီး( ဆရာၾကီးျမသန္းတင့္က ယြန္းခင္ခင္ လို႕ျပန္ပါတယ္) ဝတၳဳထဲက ေမာင္႐ိုးေပါ့လို႕ ေဖာ္ထုတ္တာလည္း မေတြ႕ရဘူး။ တကယ္ေတာ့ သူေၾကာင့္ ငါေၾကာင့္ ေျပာေနတာေတြဟာ အကုန္မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ ၾကီးမားတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ဒီလိႈင္းကို တားဆီးဖို႕ အသိနဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမရွိလို႕ ခံရတာပါပဲ။ တစ္မ်ိဳးျပင္ေျပာရရင္ ျမန္မာဖက္က က်ေရာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္ကို တြန္းလွန္ဖို႕ ျပင္ဆင္ထားတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးတာပဲလို႕ ဆိုရမယ္။

  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #19
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default  Joseph Rudyard Kipling ဟာ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ သူ႕ကို ၁၈၆၅ ခု ဒီဇင္ဘာ ၃၀ မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘုံေဘျမိဳ႕မွာဖြားျမင္ပါသတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါးဟာ ျဗိတိလွ်ကိုလိုနီျဖစ္ေနပါျပီ။ အသက္ၾကီးလာေတာ့ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ရပ္တည္ျပီး ဝတၳဳတို၊ စာတို ၊ ကဗ်ာတို ေတြေရးပါသတဲ့။

  သူ႕စာ ကဗ်ာေတြမွာ အိႏၵိယ ႏွင့္ အျခားျဗိတိလွ် အင္ပါယာထဲမွာရွိေနၾကတဲ့ ျဗိတိလွ်လူမ်ိဳးစစ္သားေတြရဲ့အေၾကာင္း၊ ကိုလိုနီနယ္ေတြ မွာေတြ႕ျမင္ရတဲ့ ေဒသဗဟုသုတေတြအေၾကာင္းေတြအေရးမ်ားေပမယ့္ ကေလးတို႕အတြက္ ပံုျပင္ေတြလည္းရန္ဖန္ရန္ခါေရးတတ္ပါေသးတယ္တဲ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူဟာ ျဗိတိလွ်နာမည္ၾကီးကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ၁၉၀၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့ပါတယ္။

  ျမန္မာဘုရင္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီး ေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာျဖစ္တဲ့ ၁၈၉၀ ခုမွာ Joseph Rudyard Kipling ျမန္မာျပည္ေရာက္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ့ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းနာမည္ေက်ာ္ကဗ်ာျဖစ္တဲ့ On The road to Mandalay မွာေတာ့ သူ႕ခရီးစဥ္ကို ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ကေန စထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီကဗ်ာဟာ အေနာက္ဥေရာပတလႊား ေအာ္ပရာတီးဝိုင္းေတြမွာ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာျမသန္းတင့္ကေတာ့ သူကဗ်ာအေၾကာင္း ေတာင္သမန္အင္း ေလးညွင္းေဆာ္ေတာ့ ေဆာင္းပါေတြမွာ ေရးခဲ့ျပီးပါျပီ။

  က်ေနာ့အဖို႕ေတာ့ ဒီကဗ်ာဟာ ေဒသလူေနမႈ ဓေလ့ ႏွင့္ သဘာဝအလွကိုေဖာ္က်ဴးထားတာဆိုေပမယ့္ ကဗ်ာအသြားလာကိုၾကည့္တဲ့အခါ ' ျမန္မာျပည္ေတြကို ယဥ္ေက်းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖို႕ရာ ကိုလိုနီအျဖစ္သိမ္း ' ယူရပါတယ္ဆိုတဲ့ အုပ္စုထဲဒီကဗ်ာဆရာ ပါေနေလမလားလို႕လဲ အေတြးလြန္မိျပန္ပါတယ္။

  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #20
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ ဦးဘုန္းခင္ဗ်ာ။

  က်ေနာ္က စာေကာင္းေကာင္းမတတ္ေတာ့ စာေပေဝဖန္ေရးေတာ့ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဦးဘုန္း(ဓာတု) မႏၱေလးရဲ့ "ရွဲရွဲနီ…နံနက္ခင္း" ရသစာတမ္း ..ဆိုတဲ့ စာ မ်က္စိေရွ႕ခဏ ခဏေရာက္လာေတာ့ ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ရင္းဖတ္မိသြားတယ္။

  မန္းက ျမန္မာေတြက မန္းေရာက္တရုတ္ေတြနဲ႕ ယွဥ္ရင္ စီးပြါးေရးမွာ ႐ိုးတယ္ ၊ သာမန္ေလာက္သာေတြးတယ္ဆိုျပီး ခပ္ႏွိပ္ႏွိပ္ေျပာခ်င္ေပမယ့္ တရုတ္က ဒီဘက္ကူးလာကတည္းက ေငြရင္းပါလာျပီးသား။ အျပင္လူဆိုေတာ့က စီးပြါးေရးေစ်းကြက္ပိုျမင္တဲ့အတြက္ အသာေလးလုပ္လိုက္ရုံတင္။

  တရုတ္ေတြ အထမ္းသမားဘဝနဲ႕ မန္းေရာက္လာျပီးမွ ခ်မ္းသာသြားတာမဟုတ္ပါ။ တရုတ္ေတြကဝင္လာကတည္း ေငြရင္း ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ပါ လာတယ္။ စီးပြါးေရးေလာကမွာ ေငြရင္းရွိရုံတင္မကဘူး အဆက္သြယ္ပါ ေကာင္းမွ
  ေရရွည္ေကာင္း စီးပြါးေရးေကာင္းတယ္။ ေနာက္ျပီး မန္းမွာတကယ္အေျခခ်ေနထိုင္ျပီးအလုပ္လုပ္တဲ့ တရုတ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာစကားကိုေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္တယ္။

  ျမန္မာစကားလုံးလုံးမတတ္တဲ့ ခုမွဝင္လာတဲ့ တရုတ္က မန္ဒရင္း တရုတ္လိုေျပာမယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေဟာ့ကင္တရုတ္လိုေျပာမယ္။ “ခီမ်ားကို ကီစြန္းတီခင္းေပးမယ္၊ ခီမ်ားဘာလုပ္မီလဲ” ဆိုတဲ့အေျပာမ်ိဳးက ၂၀ ရာစု ဇာတ္ထဲက လူပ်က္ေတြအပိုလုပ္ေျပာတာမ်ိဳးပါ။

  မန္းမွာရွိတဲ့ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တရုတ္ေတြမ်ားလာတာေရာ ၊ အိမ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမွာ တရုတ္ေတြေပါလာတာကိုေရာ အျမဲလိုထည့္ထည့္ေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီတရုတ္ေတြေၾကာင့္ဘဲ မန္း စည္းပြါးေရးေကာင္းလာတယ္ ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားလာတယ္၊ ျမိဳ႕လည္း တိုးတက္လာတယ္။

  ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ ေလွၾကီးထိုး႐ိုး႐ိုးသြားေနၾကတဲ့ နယ္ခံေတြလက္ထဲဒီအတိုင္းထားရင္ မန္းစီးပြါးဟာ ဒီေလာက္ေကာင္းလာမယ္မထင္ဘူး။ မန္းတရုတ္က ဗုဒၶဘာသာမ်ားပါတယ္။ မန္းမွာ အလႉအတန္းသိပ္ရက္ေရာတဲ့ တရုတ္ေတြမ်ားတယ္၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ အမာခံအလႉရွင္ ဒကာေတြထဲမွာ တရုတ္ေတြအေတာ္မ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ ကုလားထက္စာရင္ တရုတ္ေတြ မန္းစီးပြါးေရးမွာ အင္အားၾကီးျဖစ္ေနတာဟာ ေတာ္ေသးရဲ့လို႕ ေျဖေတြးလည္းျဖစ္တာဘဲ။ တရုတ္ဆိုလို႕ ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။

  မန္း ျမိဳ႕ရဲ့သေဂၤတျပစ္တဲ့ ျမိဳ႕မ အဖြဲ႕ကိုစတည္ခဲ့တာမွာ အဓိကပန္႕ပိုးခဲ့တာကလည္း တရုတ္ခင္ဗ်။
  မန္းတရုတ္ေတြဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္ဆိုလို႕ ေျပာတာရယ္ပါ။ ထားပါေတာ့။

  စာေရးသူ ဦးဘုန္းက ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ မန္း နန္းေတာ္ (ျမိဳ႕႐ိုး ၊ က်ဳံး၊ နန္းေတာ္) ကိုဒီလိုလုပ္ရင္ ရႏိုင္တယ္ဆိုျပီး ခု မွ ထေျပာတာပါ။ (ဒီေဆာင္းပါး ၂၀၁၃ မွာေရးတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္)။ အဲလို စိတ္ကူး Master Plan လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက က်ေနာ္တို႕မွာရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ယူနီေဖာင္းဝတ္အစိုးရကိုလည္း တင္ျပခဲ့ဖူးေပမယ့္ အရာမေရာက္ခဲ့ပါ။ ေျပာခ်င္တာက လဒ ေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွတယ္။ ဒီေလာက္ေတာ့ သာမန္လူေတြလည္းေတြးတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Out Of The Box မဟုတ္ေသးဘူး။

  စာေရးသူက မန္းမွာရွိတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခ်က္အျခာလို႕ ေျပာတဲ့အခါ နန္းျမိဳ႕ ၊ ဦးပိန္တံတား၊ မဟာဂႏၶာ႐ုံ ၊ မစိုးရိမ္ တိုက္ေဟာင္း ၊ မဟာမုနိဘုရားႀကီး ၊ အိမ္ေတာ္ရာဘုရား ဆိုျပီးေျပာေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသား တိုးရစ္တိုင္းက ဘုရားဖူးဧည့္သည္မဟုတ္ပါ။ ဦးပိန္တံတား၊ မဟာဂႏၶာ႐ုံ ဆိုတာက အမရပူရဘက္ေရာက္သြားျပီ။ တခ်ိဳ႕ကျမန္မာမႈကို ၾကိဳက္ျပီးလာတာျဖစ္ေပမယ့္ မၾကာခင္ဘဲ ျငီးေငြ႕သြားတတ္တာရွိတယ္။

  တစ္ေနရာ ႏွစ္ေနရာေလာက္သာ ကားေပၚကဆင္းၾကည့္ျပီးေနာက္ပိုင္း ကားေပၚကမဆင္းဘဲေနတဲ့ တိုးရစ္ေတြရွိတယ္၊ ႐ုပ္ေသးပြဲကို လာျပီး ပြဲစတယ္ဆိုရင္ဘဲ ထျပန္သြားတဲ့ ဧည့္ေတြရွိတယ္၊ အိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့ ဧည့္ေတြရွိတယ္။ စာေရးသူ ဦးဘုန္း ေျပာခဲ့တဲ့ ေနရာေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္ကတည္းက ႏိုင္ငံျခားသားတိုးရစ္ေတြလာရင္ လည္ပတ္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာေတြပါ။ ဒီေတာ့ ဒါဟာလည္း Out Of The Box မဟုတ္ေသးဘူး။

  ဘုရားေတြမွာ အရင္းမူလ ျမန္မာမႈေရွးလက္ရာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဘဲက်န္ေတာ့လို႕ စိတ္ဝင္စားစရာမေကာင္းေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မန္းကို ပထမဆုံးအၾကိမ္လာေရာက္လွည့္လယ္တာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕မွာေဆာင္းပါးရွင္ေျပာခဲ့ေနရာေတြေၾကာင့္ လည္ပတ္စရာမရွားလွပါေပါ့။ ဒုတိယ၊ အၾကိမ္လာတဲ့အခါ လွည့္လယ္စရာအသစ္မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ တတိယအၾကိမ္ လာခ်င္မွ လာေတာ့မယ္။ ဒီေတာ့ မန္းေလးမွာ ဘုရားနဲ႕ နန္းေတာ္ဖယ္လိုက္ရင္ ခရီးသြားစရာ ဘာေတြက်န္သလဲလို႕ ေမးစရာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေနရာသစ္ေတြ ရွာက်န္ျပီး ေတြးဆေဖာ္ျပႏိုင္ရင္ ဒါဟာ Out Of The Box ပါ။

  မန္ေလးနန္းေတာ္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဓိကအျဖစ္ပံုေဖာ္လိုတယ္ဆိုရင္ Promotion လုပ္လိုတယ္ဆိုရင္ စာေရးသူ ဦးဘုန္း ေျပာသလိုလုပ္လိုက္တာ မခက္ဘူး။ လြယ္လြယ္ေလး ။ ဒါေပမယ့္ Observation, Preservation and Restoration Plan ကဘယ္မွာလဲ။

  ဒါေတြမရွိဘဲ သူေျပာသလိုလုပ္လိုက္ရင္ နန္းျမိဳ႕တစ္ခုလုံး ဖြတ္ဖြတ္ေၾကသြားမယ္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇံု ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေနရာေတြကို Tour Destinations အျဖစ္ပံုေဖာ္တဲ့အခါ သတိၾကီးၾကီးထားဖို႕ လိုမယ္။ ဒါကို ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္ ကိုယ့္လူရဲ့နဲ႕တင္ျပီးမသြားပါ။

  စာေရးသူ ဦးဘုန္း ထပ္ေျပာတာက ' သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျပင္ဆင္ၿပီး ဝင္ေငြရွာလို႔ရတယ္။
  “ပုဂံ”၊ “အင္းေလး”၊ “က်ဳိက္ထီး႐ိုး”၊ “ပုပၸားေတာင္”၊ “ငပလီ”တို႔ မပါေသးဘူးေနာ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔သိပ္ၿပီးမခက္ပါဘူးဗ်" တဲ့။ မွန္သင့္သေလာက္မွန္ပါတယ္။ အင္းေလးကေတာ့ Observation, Preservation and Restoration Plan မရွိလို႕ ေရစျပီးခန္းလာျပီ။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဧည့္အလာနည္းသြားေတာ့မွာ ေသျခာတယ္။ အဲဒီအေျပာမွာလည္း ထိုနည္းလည္ေကာင္းဘဲ။ တစ္ခါလာလည္း ဒီေနရာ ၊ ႏွစ္ခါလာလည္း ဒီေနရာ ထပ္ေနျပီ။ Out Of The Box ထပ္ေတြးဖို႕လိုမယ္။

  မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ ဦးဘုန္းခင္ဗ်ာ။

  ငဖုန္သင္ေယာင္လင္း
  ေခတၱ၊ စကၤာပူ။
  ၁၂ ေမ ၂၀၁၃။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts