Results 1 to 10 of 20

Thread: [mm]rEŇav;rSwfpk[/mm]

Threaded View

 1. #11
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၃၀ ဂ်န္နဝါရီ ၁၈၈၆

  မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေစ်းထဲေရာက္သြားမိတယ္။ ထြက္လာတုန္းကေတာ့ က်မ္းတစ္က်မ္းဝယ္ဖို႕ပဲ။ ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့လူကို သူ႕အိမ္မွာမေတြ႕ေတာ့ ဘာမွလုပ္စရာမရွိတာနဲ႕ ေစ်းအထိသြားျဖစ္တယ္။ အထည္အလိပ္ေရာင္းတဲ့ ေစ်းတန္းမွာ ဘာမွမရွိသေလာက္ဘဲ။ ဆိုင္ခန္းေတြလဲပိတ္လို႕။ ပစၥည္းေတြကလည္း ဥေရာပတိုက္ထြက္ေတြမ်ားတယ္။ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ဆိုလို႕ ပိုးထည္ပဲရွိတယ္။ အဆင္အေသြးလည္း ညံ့တယ္။ အသားလည္း ဖ်င္းတယ္။ ကေန႕ ဘာမွ ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းတာမရွိဘူး။

  ညေနသုံးနာရီေလာက္ ဒိကိၡဏာရာမတိုက္ကိုသြားရွာတယ္။ မေတြ႕ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕က ေရႊေတြေျပာင္ေျပာင္နဲ႕ ေက်ာင္းက ဘုရင့္ငယ္ဆရာေတာ္ရဲ့ ေက်ာင္းပါပဲ။


  ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ (Bishop) ကိုသြားေတြ႕တယ္။ အေရးတယူဧည့္ခံပါတယ္။ အမ်ိဳးေကာင္း ဝိုင္ျဖဴလည္းတိုက္လိုက္တယ္။ ဓားျပေတြ လႈပ္ရွားေနၾကတာမွာ ဘုန္းၾကီးေတြ ေခါင္းေဆာင္တာမုခ်ပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုဝမ္းနည္းစရာက ဓားျပေတြဟာ သူတို႕တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေတြကိုပဲ ႏွိပ္စက္ေနတာပဲ မဟုတ္လား။ သူတို႕သတ္လို႕ ဥေရာပတိုက္သားကျဖင့္ ႏွစ္ဆယ္ထက္မပိုေသးဘူး။ ဒီဓားျပေတြကို ႏွိမ္နင္းမယ္ဆိုရင္ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဟာ မျပတ္မသားနဲ႕ လုပ္ေနေတာ့ သူတို႕ကပိုျပီးေတာင္ ၾကီးထြားလာေသးတယ္။

  သီေပါမင္းဟာ လူေပ်ာ့ပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း ေပ်ာ့တယ္။ အားလုံး သူ႕မယားကပဲ စီမံတာပဲ။ အခုစစ္ဟာ ျပင္သစ္ကို ေၾကာက္ျပီး ျဖစ္ရတာေပါ့။ (ေၾကာက္မယ့္သာေၾကာက္ၾကတယ္) ျမန္မာဘုရင့္အမႈထမ္းဆိုျပီး ျပင္သစ္ဆယ္ေယာက္ထက္မပိုပါဘူး။ ဘုရင္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ကို သိပ္မုန္းတယ္။ ပါရစ္ကိုလႊက္လိုက္တဲ့ ျမန္မာသံအမတ္ဟာ မြန္ရွီယာေဗာေဒါ (Bodo?) ရဲ့တပည့္၊ ကက္သလစ္သာသနာကို ဝင္ဖူးတဲ့လူတစ္ေယာက္လို႕ဆိုတယ္။ သူက ဗစ္စမတ္(Bismarck) ကိုေတာင္ လွမ္းျပီး ျမန္မာဖက္က ကူဖို႕အသနားခံေသးတယ္တဲ့။

  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေတာ့ အျမစ္အေျခကစျပီး ပုပ္သိုးေနတယ္။ ရုံးေတြက လာဒ္စား၊ ဆင္းရဲသားေတြ ေပးရသေလာက္ အခြန္ေငြဟာ ဘုရင့္လက္ထဲမေရာက္ပါဘူး။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အဆိုးရြားဆုံးျဖစ္တတ္ခ်မွ်ေတြ ဒီမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အဂၤလိပ္က ဝင္လာတာမဟုတ္ဖူး။ ဘုံေဘဘားမားသစ္ ကုမၸဏီအေရးေၾကာင့္လည္း ဝင္လာတာမဟုတ္ဘူး။


  အဲဒီအႏၲရာယ္ကို ဆက္ျပီးလန္႕ဖို႕မလို (တကယ္ လန္႕စရာလည္းမဟုတ္) လို႕ သိတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္ အဂၤလိပ္အေပၚမွာ ဆက္ဆံပံု တစ္မ်ိဳးေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ အခု အဂၤလိပ္ဟာ စစ္တပ္ခ်ီတက္ ဆက္သြယ္ပံု ေကာင္းမြန္လ်င္ျမန္ေလေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို မတိုက္ခိုက္ရဘဲနဲ႕ သီတင္းသုံးပတ္အတြင္း သိမ္းလို႕ ျပီးေျမာက္သြားတယ္။ သူတို႕လုပ္ပံုမွားလို႕ ဓားျပေတြ ခုလိုေပါတာပဲျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ သိပ္မေၾကာက္ရပါဘူး။ ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္တဲ့အစုလည္း ေလ်ာ့လိုက္လာျပီ။

  လမ္းသစ္ေတြေဖာက္၊ ေရာင္းဝယ္ေရးဖြံ႕ျဖိဳးလာရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးျပန္ျပီး ျငိမ္ဆိမ္သြားမယ္။ ျမန္မာေတြလည္း အခုက်ေရာက္တဲ့ ကံၾကမၼကိုပဲလက္သင့္ခံေတာ့မယ္လို႕ စိတ္ႏွလုံး ဒုံးဒုံးခ်သြားမွာပါပဲ။ မႏၲေလးဟာ ကက္သလစ္သာသနာဝင္ ငါးရာေလာက္ရွိတယ္။ ျမန္မာေတြဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ သင္ၾကားေပးတာကို မႏွစ္သက္ပါဘူး။


  သီေပါမင္းဟာ စင္စစ္ လူဆိုးလူယုတ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ နန္းတြင္းကလြဲျပီး အျပင္ကို မေရာက္ဖူးေလေတာ့ ကမၻာ့အေျခေနကို နားလည္ဖို႕ေဝးလို႕ ကိုယ့္ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ့ အေျခေနမွန္ကိုေတာင္ မသိရွာဘူး။ သူ႕ျမိဳ႕သာဆိုတယ္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚက ျမင္ဘူးသေလာက္ပဲသူသိမယ္။  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom Ģpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts