+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 6 of 6
FirstFirst ... 4 5 6
Results 51 to 59 of 59

Thread: [mm]uRefawmf c&D;oGm;cJhzl;aom AD,uferftaMumif;[/mm]

 1. #51
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default  ဟႏြိုင္းျမိဳ႕ထဲမွာရွိတဲ့ ျပတိုက္ေတြလိုက္ၾကည့္ရင္း အျပန္မယ္ တက္စီ သမားက ဒီလမ္းေရွ႕က ျဖတ္ျပန္တယ္။ ျမိဳ႕ထဲကလမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ညေနဘက္ရုံးဆင္းခ်ိန္ဆိုရင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၾကပ္သိပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေရာက္ေတာ့ ဘိုလိုမတတ္တဲ့ တက္စီသမားက သူတို႕ဘာသာစကားနဲ႕ က်ေနာ့လွမ္းေျပာတယ္။ နားမလည္ဘူးဆိုျပီး က်ေနာ္က က်ေနာ့ေခါင္းကို လက္ညိႈးထိုးျပီး လက္ဖဝါးခါ ျပေတာ့ သူက လက္ႏွစ္ဘက္ကိုသုံးျပီး တစ္ေခ်ာင္းထိုး အတတ္ပညာရဲ့ (က်ဳပစ္ထဲက တစ္ေခ်ာင္းထိုးအတတ္ နဲ႕ဘာမွ မဆိုင္ပါ) အမွတ္သားကိုျပျပီး စပ္ျဖီးျဖီးနဲ႕ ေျပာေလရဲ့။ ဟီး ။

  ႏိုးႏိုး ဆိုျပီး ဟိုတယ္ကိုသာေမာင္းခိုင္းလိုက္ရတယ္။ ေတာ္ၾကာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ျပန္မေရာက္ရင္ မဒမ္လင္းရဲ့ တေယာလက္သံၾကားရျပန္မွာမို႕။ က်ဳပစ္က ေနာင္ၾကီးမ်ား တစ္ခါတစ္ေခါက္ေရာက္ျဖစ္ရင္ေတာ့ သီခ်င္းေလးဘာေလး ဝင္ဆိုေပါ့ဗ်ာ။ သိတယ္မို႕လား သီခ်င္းႏွင့္ ဂီတဟာ လူကို ႏုပ်ိဳေစတယ္တဲ့။ အဟက္ ဟက္။ ဗီယက္နမ္ေရးရာ ႂကြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ကြန္မန္႕မ်ားကိုလည္း ၾကားနာလိုပါ၏ခင္ဗ်ာ။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #52
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default
  ဟႏြိုင္း ျမိဳ႕သစ္ Development Area ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာက နာမည္ၾကီးဟိုတယ္ေတြ တစ္လုံးျပီးတစ္လုံးေဆာက္ၾကတယ္။ Hanoi Marriott Hotel အတြက္ မဒမ္လင္းကအလုပ္ကိစၥနဲ႕သြားေတာ့ က်ေနာ့ကိုပါ စပြန္စာေပးတာေၾကာင့္ ခြင့္ယူျပီးလိုက္သြားျဖစ္တယ္။ ဟႏြိုင္းက ဗီယက္နမ္ ရဲ့ ေရွးမင္းေနျပည္ ျဖစ္တာကတစ္ေၾကာင္း ၊ အႏုပညာထြန္းကားရာ ျမိဳ႕ျဖစ္တာတစ္ေၾကာင္းမို႕ သြားဖို႕စိတ္ဝင္စားတာလည္းပါသေပါ့။ ေနာက္ျပီး ဗီယက္နမ္တိုးတက္တယ္ခ်ည္းေျပာေနေတာ့ အေဆာက္ဦး ထိမ္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းနဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေနရသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူတို႕ဆီက အေဆာက္ဦးတည္ေဆာက္ပံု ႏွင့္ ထိမ္းသိမ္းၾကပံု ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာလည္း ေလ့လာဖို႕စိတ္ကူးထားခဲ့တယ္။
  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အဓိက တည္ေဆာက္သူေတြဟာ ျပည္ပကန္ပနီအဖြဲ႕စည္းေတြသာျဖစ္ေနတာဟာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနေတာ့ သိပ္ေတာ့မဆန္းလွပါ။ ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းထုတ္တာလည္း ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြသာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဓိကအေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခန္းနားလုပ္ရာ အေဆာက္ဦး ၊ ဟိုတယ္၊ ျပတိုက္ ၊ ကြန္ဒို ႏွင့္အျခား အထင္ကရ အေဆာက္ဦးဒီဇိုင္းေတြဟာ အေတာ္ေလး ေခတ္မွီတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ အေနာက္၊ ဒူဘိုင္း အဘူဒါဘီ ၊ စတိတ္ ဘက္ေတြမွာေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ဟန္ေတြႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ေတြပါ။ ဟိုတယ္ေတြကေတာ့ျဖင့္ မိခင္ ဟိုတယ္အစုအဖြဲ႕ရဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုရိပ္ဟန္ပန္ အတိုင္းတည္ေဆာက္ရတာဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီတယ္ဆိုတာကေတာ့ သံသယျဖစ္စရာမရွိပါ။

  ေစာေစာကေျပာခဲ့သလိုဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ လုပ္သားအင္အားစုေတြထဲမွာ ေကာ္လာျဖဴအုပ္စု (ပညာရွင္ အုပ္စု) ေတြက ႏိုင္ငံျခားသားေတြမ်ားေနေသးတယ္။ ျပည္တြင္းပညာရွင္ေတြမရွိမဟုတ္ ရွိပါတယ္။ နည္းေနေသးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာက္လုပ္သူအဖြဲ႕စည္းေတြထဲမွာ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရတာက ကိုရီးယား ၊ ဂ်ပန္ ၊ ယူႏိုက္တက္ စတိတ္ ၊ ျပင္သစ္ ၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေတြက ပညာရွင္ေတြပါ။ တရုတ္အဖြဲ႕စည္းေတြ ထင္သေလာက္ ေနရာမရတာေတြ႕ရတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာ အုပ္စုေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ ၊ စင္ကာပူ ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ ျမန္မာ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္အျခား ႏိုင္ငံသားေတြလည္း ေတြ႕ရပါေသးတယ္။ ဗီယက္နမ္ ေခတ္ပညာတတ္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ပေရာဂ်စ္ၾကီးေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ျဖစ္ေနေသးတယ္။

  ဒီေတာ့ ေအာက္တစ္ဆင့္ဆင္းျပီး ၾကီးၾကပ္သူ ႏွင့္ အေျခခံလုပ္သားေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားအင္အားစု မ်ားေနတာသတိထားမိတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ၾကီးၾကပ္သူ အဆင့္မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့စ္ ႏွင့္ အိႏၵယ ႏိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ၾကိဳၾကားေတြ႕ေနရပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ကိုေမးျမန္းၾကည့္တဲ့အခါ စင္ကာပူ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကေန ယာရီလာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ အေျခခံလုပ္သားေတြကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ' ပ်င္းတယ္ ၊ အျမဲတမ္း လိုက္လံေျပာဆိုေနမွာသာ လုပ္ငန္းတြင္တယ္ ' ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကေရာ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္သူေတြကပါ တစ္သံတည္း ေျပာၾကတယ္။

  အလုပ္ခ်ိန္ကို မေလးစား၊ အထက္အရာရွိေသာ ဘာေသာ ညာေသာ သိပ္ဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့လူေတြမဟုတ္ ၊ ေဆးလိပ္ အရက္ အင္မတန္ၾကိဳက္၊ မၾကာခဏ အစုသင္းဖြဲ႕ျပီး အတိုက္ခံလုပ္ ၊ အလုပ္နည္းနည္းလုပ္ျပီး အခြင့္ေရးမ်ားမ်ားေတာင္း စတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြလည္းၾကားရတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ထမင္းစားနားခ်ိန္ဟာ အနည္းဆုံး တစ္နာရီခြဲေလာက္ရွိတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်ိန္ကို နာရီဝက္ေလာက္ယူၾကတယ္။ ေျပာလည္း ဂ႐ုမစိုက္။ သိပ္ေျပာလြန္းေတာ့ ေနာက္ေန႕ အလုပ္မလာေတာ့။ အခန္႕မသင့္ရင္ ျပန္ေဟာက္ခံရမယ္၊ အစုဖြဲ႕ျပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခံရမယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္မျပီးတဲ့အျပင္ သူတို႕ကို ၾကည့္က်က္ေပါင္းျပီး လိုက္ေရာေနရတဲ့ အေနထားျဖစ္ေနတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ လုပ္သားဘက္က အသာစီးရေနတဲ့ အေနထားေပါ့။

  က်ေနာ္ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္က သိပ္ေအးတဲ့ ေဆာင္းတြင္းၾကီး၊ တစ္ခါတစ္ေလ နံနက္ခင္းေစာေစာ မိုးရြာေလ့ရွိတယ္။ အဲလို မိုးရြာတဲ့ေန႕ေတြဆို အိမ္မွာဘဲေကြးျပီး ေနေလ့ရွိတယ္။ ခါတိုင္း ႐ႈပ္ရွက္ခပ္ေနတဲ့လမ္းေပၚမွာ သိသိသာလူနည္းသြားတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ ၊ အလုပ္ခြင္မသြားၾကေတာ့ဘူး။ Hanoi Marriott Hotel ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွာရွိတဲ့ အေျခခံလုပ္သား ၁၀၀ ေလာက္မွာ အေယာက္ ၂၀ ဘဲလာလို႕ အဲဒီေန႕ အလုပ္မလုပ္လိုက္ရဘူး။ ေနာက္ေန႕လာတဲ့ သတိေပးစာ/စကား (warrning letter) ေပးမယ္လို႕ စိတ္မကူးေလနဲ႕ ေနာက္ရက္မလာေတာ့ဘဲေနမယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကိုယ္ဘဲအလုပ္မျပီးဘဲျဖစ္ရတယ္ ဆိုျပီး ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေျပာေလရဲ့။

  ဗိယက္နမ္ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ ႏွင့္ လက္ရွိ ရွိျပီးသားအေဆာက္ဦးေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္ (Fire Protection System) ဟာ ျပည္တြင္း သက္ဆိုင္ဝန္ၾကီးဌာနရဲ့ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္းပါတဲ့။က်ေနာ္က လက္ရွိအလုပ္မွာ Assistant Fire Safety Manager အေနႏွင့္ပါ လုပ္ေနရေတာ့ အဲဒီဘက္ကို တေစ့တေစာင္းေလ့လာမိတယ္။ စင္ကာပူ ႏွင့္ ယွဥ္ရင္ေတာ့ သို႕ေပမယ့္ ေရာ့တိေရာ့ရဲႏိုင္တယ္လို႕ျမင္မိတယ္။ မီးလန္႕တာတို႕ ၊ မီးေလာင္တာတို႕လည္း မၾကာခဏျဖစ္တယ္။ မီးလန္႕တိုင္း လွ်ပ္စစ္မီ ျဖတ္ေတာက္သြားတတ္လို႕ ဟိုတယ္မွာ မီးမရဘဲ တစ္နာရီေလာက္ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ကိုယ္တည္းတဲ့ ဟိုတယ္ကအေသးစား ဟိုတယ္။ အရံသင့္ မီးစက္ရွိေပမယ့္ မႏိႈးဘဲထားလို႕ သိပ္ေအးတဲ့ ေဆာင္းဒါဏ္ကိုခံႏိုင္ဖို႕ ေစာင္ျခဳံထဲေကြးေနခဲ့ရေသးတယ္။

  အဓိက လမ္းေပၚ ႏွင့္ အထင္ကရ အေဆာက္ဦးေတြရဲ့ အျပင္ဘက္က ေျမေအာက္ ပိုက္လိုင္းေတြကိုေလ့လာၾကည့္ေတာ့လည္း ျဖစ္သလို သြယ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ တယ္လီဖုန္းလိုင္းၾကိဳး ၊ ဖိုင္ဘာၾကိဳး ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းၾကိဳး ႏွင့္အျခား ဝါယာ ေကဘယ္ၾကိဳးေတြသြယ္တန္းပံုဟာလည္း စည္းစနစ္မရွိတာေတြ႕ရတယ္။ တစ္ခုခုပ်က္လို႕ ျပင္မယ္ဆိုရင္ အေတာ္ေလး အန္တရာယ္မ်ားတဲ့ အေနထားမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ သန္႕ရွင္း သပ္ရပ္မႈလည္းမရွိ။ ေျမေအာက္ သြယ္တန္းတဲ့ ေျမာင္းေတြမွာ အမိႈက္သ႐ိုက္ ႏွင့္အညစ္ေက်းေတြ စြန္႕ပစ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အရွည္အတိုင္းတာတိုင္းမရလို႕ ဆက္စပ္ျပီးသြယ္တဲ့ ဝါယာေကဘယ္ ၾကိဳးေတြမွာ Juntion Box လိုစနစ္တက်ျဖစ္မယ့္ နည္းကို မသုံးဘဲ ျဖစ္သလို ငုတ္တိုင္မွာ မူလီႏွစ္ခု ရစ္ျပီးလုပ္ထားတာေတြေတြ႕တယ္။ တခ်ိဳ႕ ေကဘယ္ေတြက တန္လန္းၾကီးေပမယ့္ ဘာမွ မွတ္သားထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ ဘာမွန္းမသိရ။

  အဲဒါေတြၾကည့္ျပီး အေတာ္ေလး စဥ္းစားမိတယ္။ ျပင္ပ ဟန္ပန္ေတြမွာေတာ့ အေဆာက္ဦးၾကီးက ၾကီးမားလွပလို႕ ၊ လမ္းေတြက က်ယ္ျပီး သာယာေျဖာင့္ျဖဴးလို႕ ၊ သို႕ေပမယ့္ မျမင္ရတဲ့ အတြင္းပိုင္းမွာေတာ့ ျဖစ္သလိုလုပ္ထားၾကတယ္။ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ တိုးတက္မႈေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးလို႕ ထင္မိတယ္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ျဖစ္လာမယ္လို႕ ျမင္မိတယ္။ ဒီေတာ့ မလိုလားအပ္ဘဲ ေငြေတြထပ္ကုန္ဦးမယ္။ ဘာရယ္မဟုတ္ပါ ကိုယ္ခဏတာေနေနတဲ့ စင္ကာပူ ျခေသ့ၤကြၽန္း ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ့ ေနာက္ေပါက္က်ား တစ္ေကာင္ကို ႏိုင္းယွဥ္ၾကည့္မိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေရးအျမင္ေတြသာျဖစ္ပါေၾကာင္းဗ်ာ။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #53
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ဟႏြိုင္းကို စထြက္တဲ့ေန႕က ေလယဥ္ေပၚတက္ေတာ့ ဗီယက္နမ္အဲလိုင္းနဲ႕။ Air Bus ကိုခုမွ စီးဖူးတာ။ ရြာမွာတုန္းက ရန္ကုန္-ေကာ့ေသာင္း စီးေတာ့ ေဖာ္ကာဆိုလား။ ေနာက္ေတာ့ စလုံး - ရန္ကုန္ က်ေတာ့ SilkAir ကဘာေလယဥ္အမ်ိဳးစားလဲေတာ့မသိ။ က်ဥ္းက်ဥ္းၾကဳပ္ၾကဳပ္ထိုင္ရတာကလား။ ေတာသား ငလင္းအဖို႕မွာေတာ့ ခုလိုေလယဥ္အၾကီးစားကို အဲဒီေတာ့မွ စီးဖူးသာရယ္။ ေလယဥ္ေပၚေရာက္ေတာ့ အိုက္စပ္စပ္ျဖစ္ေနသယ္။ မခံႏိုင္ေတာ့လို႕ အေပၚအင္းက်ီကိုခြၽတ္ပစ္လိုက္ျပီး စြတ္က်ယ္နဲ႕ေနလိုက္တယ္။ ေဘးကလူေတြက ကြက္ၾကည့္ ကြက္ၾကည့္လုပ္ေနေပမယ့္ ဂ႐ုစိုက္မေနေတာ့ပါ။ ပူတဲ့ဒါဏ္မခံႏိုင္။ ဟႏြိုင္းမထြက္ခင္ ရာသီဥတုအေျခေနကို အြန္းလိုင္းကၾကည့္ေတာ့ ၇ ေလာက္ရွိသယ္တဲ့။ ဒါဆိုသိပ္ေအးသေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေလေအးမဖြင့္ဘဲ ေလပူဖြင့္တာျဖစ္မယ္ဆိုျပီး ေနာက္ေတာ့မွ သေဘာေပါက္သယ္။
  သိပ္ေအးတယ္ဆိုေပမယ့္ ရာသီဥတုက ေျခာက္ကပ္ကပ္ရယ္။ တစ္ေနကုန္ေနကို မျမင္ရ။ တစ္ခါတစ္ခါ မိုးရြာလိုက္ေသးသယ္။ အျပင္ထြက္တဲ့အခါ အေႏြးထယ္ႏွစ္ထပ္ဝတ္ရသယ္။ ေခါင္းေဆာင္း ေဆာင္းရသယ္။ နားရြက္ေလတိုးလို႕ သိပ္ေအးလာတဲ့အခါ ကိုက္ခဲလာတတ္သယ္။ ဒီေလာက္အေအးဒါဏ္မခံႏိုင္မွာေတာ့ အေနာက္ဘက္ ႏွင့္ ဘိလပ္တို႕မွာ ေနလို႕မျဖစ္လို႕လည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္စဥ္းစားေနမိရဲ့။
  မဒမ္လင္းကို ရုံးပို႕ျပီးတာနဲ႕ ရုံးနဲ႕ကပ္ရက္က ဟႏြိုင္းျပတိုက္ကို ဝင္။ ေန႕လည္ ထမင္းစားအခ်ိန္ထိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျပီးတာနဲ႕ နီးစပ္ရာ ေရွာ့ပင္းစင္တာကို သြားသယ္။သုံး ထပ္အေဆာက္ဦး မွာ ေအာက္ထပ္က စတိုးဆိုင္ေတြ ႏွင့္ အေပၚထပ္မွာ BIG C စူပါမားကတ္ ရွိတဲ့ ေနရာေပါ့။ အေပၚဆုံးထပ္မွာေတာ့ အစားေသာက္ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေတြ။ ေစ်းေတာ့ သိပ္မေသးပါ။ အရသာ သိပ္ေကာင္းလွတယ္မဟုတ္။ အဲဒီမွာ ထမင္းစား ၊ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္း အျပင္က ျမင္ကြင္းေတြကို ဒံုပါတ္႐ိုက္ျဖစ္သယ္။


  BIG C စူပါမားကတ္ ရွိတဲ့ဒီအေဆာက္ဦးဟာ Development Area မွာေတာ့ လူသိမ်ား၊ လူလာမ်ားတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။


  စားေသာက္ဆိုင္ေနရာကေန အျပင္ကိုလွမ္းၾကည့္တဲ့အခါ မၾကာခင္ကမွစတင္လည္ပတ္ေနျပီျဖစ္တဲ့ GRAND PLAZA HOTEL


  ေဆာက္လက္စ ပေရာဂ်စ္ေတြ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျပီး အေဆာက္ဦးေတြပါ


  အဝိုင္းပတ္ ရွိရာ လမ္းမၾကီးဆီသို႕ လွမ္းအၾကည့္


  ေရွာ့ပင္းစင္တာနား ကပ္ေရာင္းေနၾကတဲ့ လမ္းေဘးဆိုင္ေလးေတြ


  ေဆာက္ျပီးစဟိုတယ္ ေရွ႕နားဆီက ေျမကြက္ဟာ ယခင္ကအမိႈက္ပံုေနရာျဖစ္ျပီး ခုေတာ့ ပေရာဂ်စ္တစ္ခုအတြက္ ေလာေလာလတ္လတ္ ရွင္းထားတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာ.
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #54
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးေတြ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္သိပ္ျပင္းတယ္လို႕ထင္မိတယ္။ သူတို႕ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာေတာ့ 2-3AD ေလာက္ကတည္းက စစ္အင္အားၾကီးမားတဲ့ တိုင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ရွိခဲ့တယ္။ ေဒါင္းေဆာင္း ဖားစည္နဲ႕တူေၾကာ္ၾကားလွတဲ့ ေဒါင္းေဆာင္း ေခတ္ဟာ လက္မႈပညာေတြသိပ္ထြန္းကားျပီး ေရွ႕ေရာက္ခဲ့တဲ့ အထင္ကရ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံၾကီးေတြေပါ့။ သူတို႕လူမ်ိဳးေတြဟာ တရုတ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္၊ ျပင္သစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္၊ ကဘာေပၚမွာ ဘယ္သူမွစစ္ေရးအရ မႏိုင္တဲ့ အေမရိကန္ေတြအေပၚ ေအာင္ပြဲရခဲ့တယ္ ဆိုျပီး ဂုဏ္ယူတတ္ပါေသးတယ္။ သူတို႕ေျပာတာလည္းမွန္ပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းသေလာက္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဟိုခ်ီမင္းအေပၚမွာလည္း အေတာ္ေလး ႐ိုေသေလးစားခ်စ္ခင္ၾကတာ သတိထားမိပါရဲ့။

  က်ေနာ္ ေယာက္သြားတဲ့အခ်ိန္က ဗီယက္နမ္ ေထာင္စုႏွစ္ အထိမ္းမွတ္အခ်ိန္ခါ သမယျဖစ္ေနေတာ့ လမ္းေတြေပၚၾကည့္လည္း ရဲတြတ္ေနတယ္။ ျမိဳ႕ျပသစ္ဧရိယာဘက္မယ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ Conference Hall အေဆာက္အအုံၾကီးမွာ ေဒသတြင္း ေခါင္ေဆာင္ေတြပါတဲ့ အစည္းေဝးလုပ္တယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာတဝိုက္ကို ရဲေတြ စစ္သားေတြ ေစာင့္ၾကပ္ေနတာေတြ႕လို႕ ဓာတ္ပံုေတာင္ေကာင္းေကာင္းေပၚေပၚထင္ထင္မ႐ိုက္ရဲဘ ူး။ ေတာ္ေနၾကာ သူလွ်ိဳဆိုျပီး အဖမ္းခံေနရရင္ ခက္ရခ်ည့္။


  ႏိုင္ငံတကာအစည္းေဝးေတြ က်င္းပရာအေဆာက္ဦး ( ဟႏြိုင္း ျပတိုက္ေဘးကပ္ရက္ဝန္းထဲမွာပါ )


  အေစာင့္တပ္သားေတြ ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ၾကိဳး  ဓာတ္ပံုလွမ္း႐ိုက္ေတာ့ က်ေနာ္ကိုသူတို႕ကလည္းျပန္ၾကည့္ေနတယ္


  ေရွ႕လမ္းမေပၚက ျဖတ္သြားျဖတ္လာေတြကို ေငးေနတဲ့ အေစာင့္တပ္သားတစ္ေယာက္

  ေနာက္ရက္ေတြမွာေတာ့ ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဟႏြိုင္း စစ္သမိုင္းျပတိုက္အေၾကာင္းေရးဦးမယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #55
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  &Hk;u ygupfpwef ukvm;av;wpfa,muf AD,uferfudk tvkyfudwfpeJUoGm;wm... vrf;ab;r,f tdkifzkef;av;xkwfNyD; ajryHkMunhfaewkef; ab;uae vlwpfa,mufu olUzkef;udk jzwfceJ qGJ,lNyD; cyfoGufoGufavQmufoGm;owJh... oluvJ &kwfw&uf pwmvm;qdkNyD; aMumifaewkef; [dku ab;rSm armif;oltoifhapmifhaewJh qkdifu,fay: wufNyD; armif;xGufoGm;a&mwJh... iPhone 4S av; yvHk................

  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #56
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default


  ဗီယက္နမ္ ဟႏြိုင္းေရာက္တဲ့အခါ ကိုယ္ၾကိဳက္တာက လမ္းေဘး ေျပာင္းရွည္ဆိုင္ထိုင္ျပီး သူတို႕ေရာင္းတဲ့လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေလးေသာက္ စကားေလးဘာေလးေျပာေပါ့။ တစ္ေယာက္တည္းေလွ်ာက္သြားတယ္ဆိုေပမယ့္ တိုးဂိုက္ေတာ့မေခၚျဖစ္ဖူး။ တိုးတိုက္ေခၚရင္ ကိုယ္စိတ္ၾကိဳက္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အခ်ိန္ျဖဳန္းလို႕မရမွာကိုလည္း တြက္မိေသးတာကို။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ႏွင့္ အလယ္လတ္လူတန္းစားေတြရဲ့
  ေန႕စဥ္လူေနထိုင္မႈဘဝကို ေလ့လာလို႕အေကာင္းဆုံးေနရာဟာ လူအမ်ားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာ ေစ်းပါဘဲ။

  ဒါေၾကာင့္ဘဲ ဟႏြိုင္းေစ်းေရာက္ျဖစ္တယ္။ ဟႏြိုင္းဟာ ပန္းျမိဳ႕ေတာ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႕ေတာ္လို ပန္းေစ်းမရွိဘူး။ ဘာဟီရေတြေရာင္းတဲ့ သာမန္ေစ်းဘဲေပါ့။ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မေစ်းကို သြားသတိရပါတယ္။ သဘာဝ တူတာကို။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဟႏြိုင္းေရာက္ အရသာဟာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ေပၚျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ေရာက္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္ ။ ပန္းခ်ီဆရာ ဓာတ္ပံုဆရာတို႕ အၾကိဳက္ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုဘဲေပါ့။

  လမ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ စက္ဘီး ဆိုင္ကယ္ လူ လမ္းေဘးေစ်းဆိုင္ ေတြနဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးျပည့္ၾကပ္ေနမယ္။ သို႕ေပမယ့္ အားလုံး သူ႕နားလည္မႈ ႏွင့္ သူ အဆင္ေျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းဆိုတာ ပစၥည္းဝယ္ေရာင္း လုပ္တဲ့ေနရာတင္မက နားလည္မႈဖလွယ္ရာ ေနရာတစ္ခုဘဲေပါ့။

  ဆိုင္ေနရာ ဆိုင္ခန္းနဲ႕မဟုတ္ဖဲ စီးဘီးရဲ့ ေရွ႕ေနာက္မွာ ႏွင္းဆီပန္း ဂႏၶမာပန္းေတြတင္ျပီး ေစ်းထဲလွည့္ေရာင္းတဲ့လူလည္းရွိတယ္။ ပန္းသယ္ၾကီးလည္း နံနက္ခင္းဗိုက္ျဖည့္ခ်င္တဲ့အခါ လမ္းေဘးဆိုင္ထိုင္ျပီးစားလိုက္႐ံုေပါ့။ ဝယ္သူလာတဲ့အခါ ထျပီးေရာင္းေပါ့။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္မေလးေတြကလည္း ပုကန္ေလးေတြကိုင္ျပီး ကိုယ့္အလွည့္ေစာင့္လို႕။ တစ္ေယာက္ေသာ ေကာင္မေလးက သံပရာသီးျခမ္းကိုက္လို႕ေနေသးတယ္။ ဗီယက္နမ္ ႐ိုးရာအစားစာဟာ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တယ္လို႕ ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္မယ္။ ဆီနည္းတယ္၊ အသီးရြက္မ်ားတယ္၊ အငန္ေပါ့တယ္၊ သံပရာျခမ္းကေတာ့ အျမဲလိုလိုပုကန္ထဲထည့္ေပးတတ္တယ္။

  သူ႕ေဘးကဆိုင္မွာေတာ့ ပဲေစ့လိုလို စားစရာေတြဘန္းနဲ႕ခ်ေရာင္းတယ္။ ျဖတ္သြားျဖတ္လာေတြကလည္း ဝယ္စားတယ္ဆိုတာထက္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လက္တစ္ဆုပ္ေလာက္ႏိႈက္ျပီးစားသြားၾကတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ဆိုင္ရွင္ကေတာ့ ဘာမွမေျပာပါ။ ေစ်းကြဲခ်ိန္မွာေတာ့ ေစ်းသမတို႕ အလုပ္နည္းနည္းပါးသြားပါျပီ။ ေထြရာေလးပါးေျပာရင္း တစ္ေန႕တာေရာင္းအားအေၾကာင္းဘဲေျပာေလမလား၊ ရပ္ကြက္ထဲကအေၾကာင္းေတြဘဲေျပာေလမလား ၊ ညဘက္လာတတ္တဲ့ ကိုးရီးယားကားအေၾကာင္းဘဲေျပာေလမလား ၊ အေဖာ္အခြၽတ္ခန္းေတြတရစပ္ပါတဲ့ သူတို႕ဗီယက္နမ္မင္းသမီးေလးအေၾကာင္းဘဲေျပာေလမလား တကယ့္ကို ေထြရာေလးပါး။ ဆရာေနဝင္းျမင့္ရဲ့ ေတာအလႉစာအုပ္ထဲက ' တာဟန္းေစ်း ' အက္ေဆးကိုေတာင္ သြားသတိရမိသားလား။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #57
  VIMC r[m;',m; Cupid >>>   daylight is on a distinguished road daylight's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  7,500
  Thanks
  67,907
  Thanked 169,817 Times in 7,683 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by solidsnake View Post
  &Hk;u ygupfpwef ukvm;av;wpfa,muf AD,uferfudk tvkyfudwfpeJUoGm;wm... vrf;ab;r,f tdkifzkef;av;xkwfNyD; ajryHkMunhfaewkef; ab;uae vlwpfa,mufu olUzkef;udk jzwfceJ qGJ,lNyD; cyfoGufoGufavQmufoGm;owJh... oluvJ &kwfw&uf pwmvm;qdkNyD; aMumifaewkef; [dku ab;rSm armif;oltoifhapmifhaewJh qkdifu,fay: wufNyD; armif;xGufoGm;a&mwJh... iPhone 4S av; yvHk................


  'DxJ ra&mufwmMumawmh ckrS awGYw,f/ usaemf AD,uferfudk oGm;wJh oli,fcsif;wdkif;udk tJ'gav; owday;avh&dSw,f/ zkef;aumif;awGudk vrf;rSm xkwfquf&if owdxm;yg/ udk,fh&JY ydkufqHtdwf ? wallet awGudk taemufbufrSm b,fawmhrS rxm;yJ a&SYbufrSmom xm;yg/

  txl;ojzifh [dkcsDrif;jrdKYay:rSm tJ'gawGu ydkjzpfwwfygw,f/ aemufjyD; plygrm;uwfawGxJrSmqdk&if vnf; cg;ydkufEdIufwmawG bmawG cH&avh&dSw,f/ owdeJY udk,fhzkef;awG wallet awGudk owdav;eJY xdef;odrf;Muaygh/ vdkufzrf;vdkY rdvdkY &Jpcef;a&mufoGm;vnf; udk,fu ausat;w,fqdkwJh pm&GufrSmyJ vufrSwfxdk;cdkif;vdrfhr,f/ tJpmawGtukefu AD,uferfvdkawGcsnf;a&;xm;wm/

  cg;ydkufEdIufwwfwJholawGxJrSm i,fi,f&G,f&G,f 16...17 rdef;uav;awGvnf; ygwwfw,faemf/ awmfMum aumifrav;awGyJqdkjyD; earmferJhaerd&if aemufaeY pm;p&maomufp&mr&dSyJaevdrfhr,f

  ==================

  usaemf tjrJaeavh&dSwm
  Bin Ha , Dong Nai jrdKYrSmyg/ [dkcsDrif;uawmh 'Dudk wacgufa&muf&if wpf&ufavmufawmh oGm;jzpfw,f/ aemufydkif;awmh vnfp&mvnf; ukefoavmuf&dSwmeJY ysif;wmeJY odyfroGm;jzpfawmhbl;/

  AD,uferfrSm ukefaps;EIef;awG t&ifxuf tawmfwufvmw,f/ vGefcJhwJh 3 ESpfu pm;wJh acgufqGJjyKwf wyGJu 16000 tck tJqdkifrSmyJ 25000 wJh/

  qdkifaumif;aumif;qdk 45000 avmufay;&w,f/ olwdkYaiGaps;u t&ifu 1S$=13500 avmufuae tck 1S$=16100 ausmfjzpfvmwmvJ ygw,f/

  AD,uferfawGa&muf&if tenf;qHk;vdkwmav;awGawmh AD,uferfvdk em;vnfatmif vkyfxm;wm ydktqifajyw,f/ 'Du ausmif;awGu txufwef;rS t*Fvdyfpm poifwmqdkawmh awmf&Hkwef&Hk txufwef;xd rwufxm;whJolawGu How much awmif rodwmrsm;w,f/

  aemufydkif; aemufydkif;uav;awGuawmh acwfeJYtnD i,fi,fwnf;u t*Fvdyfausmif;av;awG xm;Muawmh t*Fvdyfpm tajccHavmufudk ajymwwfvmMuw,f/


  ==========================
  tck AD,uferfwpfa,muf&JY tajccHvpmu AD,uferfa'gif 3 oef;jzpfoGm;jyD/ olYEdkifiHeJY olYvlrsdK;twGuf 'DydkufqHu tawmfudk tqifajyw,f/ AD,uferfrSm pm;aomufqdkifoGm;vdkY bD,mrSmaomufMur,fqdk
  olwdkYawGu bD,mudk uwfvdkufudk vmcscdkif;xm;wm/ bD,mwbl;rS pifumyl jym; 80 ..90 avmufygJ &dSwmvnf; ygwmaygh/ tJxJu MudKufoavmufudk aomufMuwm/ usaemfwdkYaomufovdk pum;av;ajym at;aq; cswmr[kwfbl; wcsdefvHk; aomufuG csuGeJY tawmfjrefwm/ renf;rSDatmifvdkuf&w,f

  bD,maomufjyD; tJrSmwifr&yfMubl; um&mtdkauudk qufoGm;Muao;w,f/ jrefrmrSmqdk bD,maomufjyD; umumqdkifoGm;wm Mum;&if ( um&mtdkauqdkifawGu oD;oefYoDcsif;qdkwm r[wkfMuawmh ) ESmacgif;&HI YMuayr,fh 'DrSmu &dk;&mvdk jzpfaeawmh bmrS rxl;bl;/ a,mufusm;av; rdef;uav; tukef aomufjyD; pm;jyD;&if um&mtdkau oGm;qdkMuwm tavhtxwckygyJ/

  usaemfaomufcsifwm wck&dSw,f/ AD,uferf csuft&uf/ usaemfoGm;pm;avh&dSwJh Muufom;okwfqdkifav;rSm a&mif;w,f/ udk,fvJ r&JwmeJY raomufjzpfyJ bD,myJ aomufaomufjyefvm&wm/ 'DrSm acG;om;qdkifawGvnf; tawmf&dSw,f/ acG;om;eJY csuft&ufa&mif;wJh qdkifwckawGYzl;w,f/ t&ufudk ykvif;MuD;awGeJY xnhfxm;wm/ qkdifa&SYrSm acG;yHkeJY qdkif;bkwf/ ADvdka&;xm; aocsmMunfhrS acG;om;a&mif;wmMuD;jzpfaew,f/

  jynfwGif;bD,mxJrSm emrnfMuD;wmu Saigon beer teDa&mif/ Saigon tpdrf;a&mifvnf;&dSw,f/ jyD;awmh 333 qdkwmvnf; &dSao;w,f/ 333 uawmh wbl;rS 9000 VND avmufyJay;&w,f/
  usaemfu 'Da&muf&if Saigon Beer teDyJ MudKufvdkY aomufavh&dSw,f/

  ===================

  t"du oGm;a&;vma&;u qdkifu,foHk;Muawmh olwdkYtwGufu tawmftqifajyw,f/ udk,fawGvdk vlawGtwGufuawmh tqifrajybl;/ wufpDcuawmh tenf;i,faps;MuD;ygw,f/ 6 uDvdk rDwmavmufc&D;udk AD,uferf 1 odef;avmufay;&avh&dSw,f/

  'DrSm trsm;qHk;qdkifawGu aumfzDqdkif ? um&mtdkauqdkif ? tEdSyfcef; ? bD,mqdkif ? bDvd,uf a[mha'ghaygifrkefYqdkif awGygyJ/ 'Du AD,uferfawGu ZdrfcHwm aomufwm pm;wm tawmfvkyfMuw,f/
  Happy jzpfMuw,fqdkygawmh/ qHyifnSyfqdkifvdk qdkifawGrSm em;xdk;cHjyD; ZdrfcHaeMuwJholawG ? aumfzDqdkifrSm '&if;bufvdk yHkpHcHkrsdK;eJY at;at;vlvlxdkifaeMuolawG trsm;om;As/

  'DrSm
  River side coffee qdkifawGu tawmf vlpnfMuw,f/ Dong Nai River MuD;ab;rSm zGifhxm;Muwm/ qdkifawG&JY tjyiftqifav;awGuvnf;tawmfaumif;w,f/ aumfzDu qdkifwkdif;eD;yg; aumif;Muygw,f/

  aemufwcku AD,uferfa&muf&if a&oefYyJ aomufwm ydkaumif;w,f/ 'grSr[kwf MudKcsufaomufaygh/ AD,uferfppfyJG&JY qdk;arGawGtjzpf wcsdKYae&mawGu a&awGu tqdyfoifhaewkef;yJvdkY od&w,f/

  'DrSm emrnfMuD;whJ plygrm;uwf 2 ckuBig C eYJ Co-OP Mark yg/ Co-Op Mark udk olwdkYu Co Mark vdkYyJ ac:Muwm rsm;w,f/

  ================

  usaemfhtvkyf&dfSwJh Bien Hoa u Co-Op Mark rSawmh MegaStar &kyf&Sif&Hkyg&dSygw,f/ jcifwpfaumifp ESpfaumifp awGY&wmuvGJ&if toHpepfaum &kyfpepfaum tawmfaumif;ygw,f/ ckHawGu pifumyl&HkawGvdk wdkjywfjywfav;r[kwfyJ t&Snfqdkawmh usawmfawmh ydkMudKufw,f / &kyf&SifvufrSwfaps;u 50,000VND uaejyD; 3D qdk 85,000 VND , 100,000 VND tpm;pm;&dSw,f/ 'Du &kyf&Sif&HkawGu Ak'
  [l;aeYudk Happy day owfrSwfjyD; aps;avsmhay;ygw,f/ 25,000 VND eJYaps;avsmhygw,f/ usaemf jyD;cJhwJh tywfu &Hk;u q&morm;wdkY twGJeJY twl MADAGASCARE 3 ..3D oGm;MunhfcJhao;w,f/ http://www.megastar.vn/

  AD,uferfum;awGxJrSm Munhfcsif&if nTef;csifwmu rJacgifa'orSm &dkufxm;wJh Floating Life , aemufppf&JY qdk;usdK;tjzpfusefcJhwJh ajrjrSyfrdkif;taMumif;xnhf&dkufxm;wJh Red River
  aemufwum;uawmh tdrfaxmifa&; '&mrmum
  Khng cn sức 18+wdkYyg/Khng cn sức um;u Kanhee Ngọc Hiền qdkwJh AD,uferfu emrnfMuD;rif;orD;&JY tazmftcRwfcef;wcsdKYygvdkY olwkdYqdk'fawGrSmemrnfMud;aevdkY &SmMunhfrdwJh um;av;yg/ wu,fawmh bmrS tJavmufrygygbl;/ tdrfaxmifa&; ynmay;taeeJY tdrfaxmifa&; Zmwfum;rSm wcef; ESpfcef;avmuf jrefrmum;awGvdkyJ ygwmyg/ tdrfaxmifa&; ynmay;Zmwfvrf;qdkawmh rqdk;ygbl;/

  bm&,f nm&,f r[kwfbl;/ 'DaeY b,frS roGm;yJ tcef;atmif;aewmeJY usL;ypfxJ AD,uferf taMumif;av;awG odzl;oavmufav; axG&m av;yg;av;awG vma&;rdwm/

  a';vdkuf
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #58
  VIMC r[m;',m; Cupid >>>   daylight is on a distinguished road daylight's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  7,500
  Thanks
  67,907
  Thanked 169,817 Times in 7,683 Posts

  Default

  AD,uferfudk tckrS poGm;r,fqdkwJh olawGtwGuf zkef;eJY tifwmeuf vrf;nTefav;yg/

  AD,uferfrSm VinaPhone, Viettel , Mobilefone pwJh service provider ukrfyPDawG&dSygw,f/

  usaemfu VinaPhone mobile udk tjrJoHk;avh&dSw,f / t&ifu avqdyfrSm r&dSayr,fh tck Saigon avqdyfu txGufrSm VinaPhone qdkif&dSygw,f/ ppcsif; sim card udk 50,000 VND ay;&ygw,f/ Passport ay;&ygw,f/
  -Passport udk copy ul;jyD; jyefay;ygw,f/ tifwmeuf 3G oHk;csifw,fajym&if olwdkYu aps;awG a&;xm;wJh pm&Gufav; ay;ygw,f/
  -Data 500 MB - 30 days udk 50,000 VND ay;&ygw,f/ 1.2 GB - 30 days udk 100,000 VND yg/
  -uwfeHygwfjznhfjyD;&if 888 udk M50-dich qdkjyD; rufaqhydkYvdkufyg/ tJuae ADvdk SMS wc kjyef0ifvmwmeJY csufcsif; oHk;vdkY&ygjyD/

  50,000 VND topup wpfckudk tdkAmqD;udk 12 rdepfavmufajymvdkY&ygw,f/ 'gayr,fh Main Balance udk 0 txd ajymcsvdkuf&if tifwmeufygr&awmhygbl;/ vdku,fuawmh tawmfaygygw,f/

  VinaPhone eJY tdkAmqD;ac:csif&if jrefrmac:csif&if Oyrm 095088898 udkac:csif&if 0095088898 pvHk;udkac:csif&if 00659876543 qdkjyD; a&SYu 00 xnhfvdkuf&HkygyJ/

  VinaPhone u wckaumif;wm udk,hfuwfu tcsdefrSDrjznhfvdkY Expire jzpfoGm;ayr,fh topup jyefxnhf&if jyef&oGm;wwfygw,f/

  Mobile Sim card tjyif USB internet modem awGvnf; avqdyftxGufuqdkifrSm 0,fvdkY&ygw,f/

  --
  [dk;t&ifuawmh &Hk;u '&dkifbmac: oGm;wJh qufoG,fa&;&Hk;udk oGm;0,frdwm tawmfwdkifywfcJhzl;w,f/ udk,fvJ olwdkY&Sif;jywm bmrS em;rvnfbl;/ 'DvdkyJ pGwf0,f&wmyJ/ tckawmh avqdyftxGufrSm VinaPhone u qdkifav; zGifhxm;wm&dSawmh tawmftqifajyoGm;w,f/

  t&ifu
  SIM card awGqdkifwkdif; tvG,fwul 'Dwkdif; bmrS ay;p&mrvdkyJ 0,fvdkY&ygw,f/ tckaemufydkif; qdkifawmfawmfrsm;rsm;rSm topup awGyJ a&mif;awmhygw,f/
  usaemfhtxif enf;enf; xdef;csKyfvdkufwm xifw,f/

  a';vdkuf

  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #59
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ဗီယက္နမ္ မင္းသားၾကီးလည္း မိန္းမစလုံးေရာက္ကတည္းက ဗီယက္နမ္အေၾကာင္းမေရးေတာ့ဘူးေနာ့
  အမွန္ေတာ့ ကြၽန္းႏိုင္ငံတစ္ဝက္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုဘဲ သဘာဝအရင္းျမစ္ေပါတဲ့ႏိုင္ငံပါ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ သမိုင္းေၾကာင္းရွည္တယ္။ ခရစ္ႏွစ္ေပၚျပီး ၂ ရာစုေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံအျဖစ္ ဗိသႏိုး ၊ သေရေခတၱ ဆိုျပီး တိတိပပ မေျပာရဲေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရွးဦး ဗီယက္နမ္တို႕ စစ္အင္အားၾကီးျမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါျပီ။ ေရွးဦး ဗီယက္နမ္ ေခၚ အာနန္တို႕ရဲ့ ေဒါင္ေဆာင္းေခတ္ေပါ့။

  က်ေနာ္တို႕ ေရႊေျမက ကရင္ေတြရဲ့ အေလ့အထ၊ အသားေရာင္ ႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတခ်ိဳ႕ သိပ္ဆင္တူတာသတိထားမိတယ္။ ႐ိုးရာနတ္ကိုးကြယ္တာတို႕ မိုးေခၚဖားစည္တို႕ စတဲ့ အေလ့လည္းတူၾကတယ္။

  အာနန္ေတြအင္အားနည္းသြားတာက နန္ေခ်ာင္တို႕ရဲ့ နယ္ခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ နန္ေခ်ာင္တို႕ အားနည္းသြားျပန္ေတာ့ တရုတ္တို႕ရဲ့ နယ္ေျမခ်ဲ႕မႈကို ဆက္ခံရတယ္။ ခရစ္ႏွစ္ ၉ ရာစုေလာက္ကစျပီး တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ၊ တရုတ္စာေပ ထြန္းကားခဲ့လို႕ တရုတ္ဧကရာဇ္နယ္ေျမျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဟႏြိုင္းမွာရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ေတြအကုန္လုံးက တရုတ္ဟန္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ ခုခ်ိန္ ဟႏြိုင္းသြားတဲ့ အခါ တရုတ္စကားတတ္တဲ့လူ တရုတ္စာတတ္တဲ့လူေတြေတာင္ ခပ္ရွားရွားျဖစ္ကုန္တယ္။

  အို ဗီယက္နမ္ပိတ္သတ္ က်ဴ႕ပစ္မန္ဘာတို႕ ဘယ္ေရာက္ေနသတုန္းကြဲ႕ ...
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts