+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 4 of 6
FirstFirst ... 2 3 4 5 6 LastLast
Results 31 to 40 of 59

Thread: [mm]uRefawmf c&D;oGm;cJhzl;aom AD,uferftaMumif;[/mm]

 1. #31
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ေရအိမ္ သြားတဲ့လမ္းမွာ အရြယ္စားခပ္ၾကီးၾကီးေက်ာက္ျပားက်ိဳးႏွစ္ခ်ပ္ကို နံရံနားကပ္ျပီး ထပ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒိအေပၚမွာ အပိုင္းက်ိဳး ၃-၄ ခုတင္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ ေက်ာက္စာျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီး အေပၚကအက်ိဳးပဲ့ေတြကို လွန္ၾကည့္တဲ့အခါ ထင္တဲ့အတိုင္း တရုတ္ေရွးေဟာင္းစာလုံးေတြပါတဲ့ ေက်ာက္စာျဖစ္ေနတယ္။ မူလေက်ာက္စာခ်ပ္ ၁၇၇ ခုထဲကတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သမိုင္းဝင္ေရွးပစ္စည္းကို ဘာလို႕ ဒီလိုေခ်ာင္ထိုးထားသလဲဆိုတာမေျပာတတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာျဖစ္တက္တဲ့ သေဘာမို႕ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ေတာ့ပါ။


  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #32
  ...........   SPMM is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2011
  Posts
  10
  Thanks
  63
  Thanked 66 Times in 9 Posts

  Default

  အလုပ္နဲ႔သြားရတာထက္စာရင္..အလည္သြားရတာကပဲပိုေကာင္းပါ တယ္..:d
  တစ္ေယာက္ထဲသြားတာလား.. သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔သြားၾကတာလား..
  ပိုစ့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..
  Last edited by SPMM; 01-27-2011 at 10:14 AM.
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #33
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  တစ္ေယာက္ထဲသြားတာလား.. သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔သြားၾကတာလား..
  ကြၽန္ေတာ့ အိမ္သူအလုပ္ကိစၥနဲ႕သြားရာမွာ ကြၽန္ေတာ့ကိုပါ စပြန္စာေပးတဲ့အတြက္ အေဖာ္လိုက္ေပးရတာပါ။ သူကအလုပ္ကိစၥနဲ႕ ရုံးတက္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ားပါတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #34
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default  ဗီယက္နမ္ ႐ိုးရာနံနက္ခင္းစာ။ အျဖဴေရာင္ ဆန္ေခါက္ဆြဲဖတ္ကို အမဲသားျပဳတ္ရည္ထည့္တယ္၊ အမဲသားျပားလြာေလးေတြထည့္တယ္။ ၾကက္သြန္မိတ္ထည့္တယ္။ ဒါဘဲ။ လမ္းေဘးဆိုင္အပါဝင္ ေနရာတိုင္းမွာေရာင္းတယ္။ တို႕ဆီကမုန့္ဟင္းခါးဆိုင္ေတြလိုဘဲ အိုးၾကီးေတြနဲ႕ေရာင္းၾကတာမို႕ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ အစားစာျဖစ္မယ္လို႕ ထင္တယ္။ ကိုယ္ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္က တအားေအးတဲ့ရာသီမို႕လားမသိ နံနက္အေစာၾကီးကိုဘဲ အဲဒိနံနက္စာကို အျဖဴေရာင္ ဆန္အရက္ပုလင္းေလးေတြႏွင့္ တြယ္ေနၾကတာလည္းျမင္ခဲ့ရပါေၾကာင္းဗ်ာ။
  Last edited by mrlynn; 02-18-2011 at 02:13 PM.
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   


 8. #35
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default Hanoi Fine Art Museum

  Quote Originally Posted by mrlynn View Post
  ဒီလိုနဲ႕ Temple of Literature ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ျပီးဆုံးလို႕ လမ္းဟိုဘက္ခ်မ္း ကပ္ရက္မွာရွိတဲ့ " Fine Art Museum " ဘက္ခရီးဆက္ခဲ့တယ္။
  Temple of Leacture ျပီးေတာ့ Fine Art Museum ဘက္ခရီးဆက္ျဖစ္တယ္။ ခရီးဆက္တယ္ဆိုေပမယ့္ လမ္းဟိုဘက္တင္။ ဝင္လာခဲ့တဲ့မုတ္ေပါက္ကဘဲျပန္ထြက္ရတယ္။ ေန႕လည္စာစားခ်ိန္ေရာက္ေနျပီျဖစ္လို႕ အနီးနားမွာတင္ ရွိတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြထဲကတစ္ခုမွာဘဲဝင္စားလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ အလာမ်ားတဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကလူေတြကိုေတြ႕ရတယ္။ တရုတ္၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသားခရီးသြားေတြလည္း အုပ္စုလိုက္ေတြ႕ရတယ္။

  ထမင္းစားျပီးလို႕ ျပတိုက္ေရွ႕ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ ေန႕လည္တစ္နာရီ မခြဲေသးလို႕ဆိုျပီး ျပတိုက္မဖြင့္ေသးပါ။ ဒါနဲ႕ အနီးအနား လမ္းသလား ရင္း ဒံုပါတ္႐ိုက္ ေနလိုက္ပါတယ္။


  ျမိဳ႕ထဲတစ္ေနရာ ကကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္ဦးတစ္ခု

  ပန္းသီးၾကိဳက္သူ ဗ ေတြကေတာ့ ကိုယ္ေတြလို ႏိုင္ငံျခားကိုလွမ္းမွာစရာမလိုဘူး

  ဆိုင္ကယ္စီးရင္း ဖုန္းေျပာတယ္၊ လမ္းစည္းကမ္း ယဥ္စည္းကမ္း ဘာအေရးလဲ ၊ ယဥ္ေမာင္းသူအခ်င္းခ်င္း နားလည္ရင္ျပီးတာဘဲ

  ၾကယ္ျဖဴ တံဆိပ္ၾကိဳက္တဲ့လူေတြ ႏိုင္ငံျခားမွာစရာမလိုဘူး


  စားေသာက္ဆိုင္တန္းထဲမွာ Art Gallery သုံးေလးဆိုင္ေလာက္ေတြ႕ရတယ္။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ၊ ဗီယက္နမ္႐ိုးရာ အဝတ္ထည္ေတြ၊ လက္မႈပစၥညးတခ်ိဳ႕ နဲ႕ ယြန္းပန္ခ်ီကားေတြ ေရာေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြပါ။ ဒံုပါတ္႐ိုက္မလာမိပါ။ ေၾကးသြင္းေရွးေဟာင္းပစၥည္းလက္ရာေကာင္းတခ်ိဳ႕ေတြ႕ေပမယ ့္ ေစ်းေတြကေခါင္ခိုက္ေနလို႕ မဝယ္ျဖစ္ခဲ့ပါ။

  လက္ရာေကာင္း ယြန္းပန္ခ်ီကားတခ်ိဳ႕ ေဒၚလာ ၅၀-၆၀ ေလာက္နဲ႕ေရာင္းေနတာေတြ႕တယ္။ ေစ်းစနည္းနာဦးမယ္ဆိုျပီး မဝယ္ခဲ့မိဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႕ Halong Bay သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကားရပ္နားရာေနရာေတြမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ႐ိုးရာလက္မႈအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ဒီလိုလက္ရာခပ္ဆင္ဆင္ ယြန္းပန္ခ်ီကားေတြကို ေဒၚလာ ၄၀၀ ေလာက္ေစ်းေခၚျပီးေရာင္းေနတာေတြ႕ရတယ္။ မျပန္ခင္ျပန္သြားျပီးဝယ္မယ္လို႕စိတ္ကူးထားေပမယ္ ့ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ပါ။


  ဆက္ရန္.......
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #36
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ျပတိုက္ျပန္အဖြင့္ကို ေစာင့္ေနၾကတဲ့ သူေတြမနည္းပါ။ သို႕ေပမယ့္ အေရွ႕တိုင္းသားက ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနတယ္။ အမ်ားစုက ျပင္သစ္ေတြရယ္။ အဝင္ဝမွာရွိတဲ့ အေဆာက္အံုေသးေလးမွာဘဲ လက္မွတ္ဝယ္ရတယ္။ ျပတိုက္ဝင္ေၾကး VND 2,0000 (USD 1 ) ေပးရပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ဟန္ ၃ထပ္ အေဆာက္ဦးၾကီးကပင္မ ျပတိုက္ျဖစ္ျပီး ေဘးကပ္ရက္က ၄ ထပ္အေဆာက္ဦးဟာျပတိုက္ နဲ႕ ရုံးခန္းပူးတြဲအေဆာက္ဦးျဖစ္တယ္။

  By shaemm at 2011-04-07
  Photo by Vietnam Spirit Travel

  ပင္မျပတိုက္အဝင္ဝမွာ စားပြဲတစ္လုံးခ်ထားေပမယ့္ ရာသီဥတုေအးတာေၾကာင့္လားမသိ အေစာင့္မရွိပါ။ စားပြဲေပၚမွာေတာ့ လက္ကမ္းစာေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ ျပတိုက္လမ္းညႊန္ေျမပံုစာရြက္ေတြအသင့္တင္ထားတာေတြ႕လို ႕ ယူလိုက္ပါတယ္။ ပထမထပ္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းက အခန္း ၂-၃ ေတြမွာ ေအဒီ ၂ ရာစုကေန ၉ ရာစုၾကား ေက်ာက္စစ္လက္ရာတခ်ိဳ႕ျပသထားပါတယ္။ ရွားပါးလက္ရာေကာင္ေတြျဖစ္ျပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေစ်းကြက္မွာမျမင္ဖူးေသးပါ။ အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းနဲ႕အထက္ေလာက္ရွိမယ္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္လို႕မရပါ။ ထံုးစံအတိုင္း မသိမသာခိုး႐ိုက္ရပါတယ္။


  ခရစ္ႏွစ္အေစာပိုင္း ဗီယက္နမ္ျမိဳ႕ျပသမိုင္းမွာ ေဒါင္ေဆာင္း ယဥ္ေက်းမႈဟာ ေရွ႕တန္းေနရာကိုအေတာ္ေလးေရာက္လို႕ေနပါျပီ။ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ၊ စစ္ဘုရင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လက္မႈအႏုပညာေတြ အေတာ္ေလးခရီးေရာက္ျပီးျဖစ္ေနပါျပီ။ အိမ္နီးျခင္းကပ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ကေမၻာဒီးယားနဲ႕ေခတ္ျပိဳင္ယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ရပ္တည္ေနျပီး ျဖစ္တယ္။ ေၾကးကို သတၱဳစပ္ျပီး ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်တတ္ေနျပီ။ လက္နက္ပစၥည္းနဲ႕ အျခား လူသုံး ၊ အိမ္သုံးျပီပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို သတၱဳစပ္ထားတဲ့ ေၾကးနဲ႕ေကာင္းေကာင္းလုပ္တတ္ေနပါျပီ။ ေဒါင္ေဆာင္း မိုးေခၚဖားစည္ (Dong Song rain drum ) ဟာ အင္မတန္ လက္ရာအႏုစိတ္ျပီး လက္ရာေျမာက္တဲ့အတြက္ ခုအခ်ိန္အထိလူေျပာသူေျပာမ်ားတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကိုယ္စားျပဳ ေရွးလက္ရာျဖစ္ေနဆဲပါ။ ျမန္မာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ ေအဒီ ၂-၃ ရာစုႏွစ္ ျမန္မာ့ ျမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈဟာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာနည္းျပီး မပီျပင္ေသးတဲ့ ပါးစပ္ရာဇဝင္အဆင့္မွာသာရွိေနေသးတာကိုေတြ႕ရမွာပါ ။


  By shaemm at 2011-04-07

  အခုျမင္ေနရတာက ေအဒီ ၂-၃ ရာစု (Dong Song) ေက်ာက္စစ္လက္ရာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ႏွစ္အေစာပိုင္း ေဒါင္ေဆာင္း ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားပါတယ္။ အခုျမင္ေနရတဲ့ ေက်ာက္စစ္႐ုပ္ကို Dancer, Dong Song II-III AD လို႕ေရးထားတာေတြ႕တယ္။ အမိနတ္သမီး ၊ ေဒဝီနတ္သမီး စတဲ့အေခၚေဝၚေတြကို ဒီေနရာမွာ မေဆြးေႏြးလိုပါ။ စလုံး NUS မွာသင္တန္းတစ္ခုကို ဦးစီးျပီးလုပ္ေနတဲ့ အေမရိကန္သူ ဧည့္ပါေမာကၡ CONSTANCE L KIRKER ကေတာ့ ဒီလိုအ႐ုပ္မ်ိဳးေတြ႕ရင္ ' 3 bend dancer ' ( 3 pronged posture ) လို႕အလြယ္မွတ္ဖို႕သင္တယ္။ ဗီယက္နမ္မႈျပဳထားတဲ့ မ်က္ႏွာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒါဟာ ဟိႏၵဴဘာသာဆိုင္ရာ ေရွးလက္ရာတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။


  ဒီေနရာမွာ လမ္းၾကဳံတုန္းေျပာခ်င္တာက အမ်ိဳးသမီး ကေနဟန္ လက္ရာေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာေရွးလက္ရာေတြမွာလည္းေတြ႕ရတတ္ပါတ ယ္။ ခရစ္ႏွစ္အေစာပိုင္း ဂႏၶာရဟန္ေက်ာက္စစ္လက္ရာေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဗာဓိပင္နဲ႕ ေရႊပလႅင္မရေအာင္ မာန္နတ္မင္းကေႏွာက္ယွက္ရာမွာ ပထမဆုံးလက္နက္ဟာ ေခ်ာေမာလွပတဲ့ သမီးပ်ိဳးသုံးဦးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီး သုံးဦးဟာ တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ကျပျပီး ျမႇဳဆြယ္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ မရေတာ့မွ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဘီလူးသဘက္ေတြလြတ္ျပီး ေႏွာက္ယွက္တာပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီလက္ရာေတြကိုၾကိဳက္လြန္းလို႕ ' မာန္နတ္မင္းရဲ့ သမီးပ်ိဳ' ဆိုျပီးနာမည္ေပးထားတယ္။

  By shaemm at 2011-04-07
  Photo by Wikipedia
  ေခတ္ျပိဳင္ ကေမၻာဒီးယား ယဥ္ေက်းမႈမွာ ျပည္သူေတြရဲ့ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘုရင္အေပၚမွာ မူတည္ျပီးေျပာင္းလဲမႈရွိတယ္။ ဘုရင္က ဟိႏၵဴဘာသာကိုးကြယ္တဲ့ အခါ ျပည္သူေတြကလည္း လိုက္ျပီး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဘုရင္က ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူျဖစ္တဲ့အခါ ျပည္သူအမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ခုသတိထားရမွာက ေစာေစာကေျပာခဲ့တဲ့ ကေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေက်ာက္စစ္လက္ရာေတြဟာ ဟိႏၵဴ နတ္ဘုရားမ ျဖစ္လိုက္ ၊ မာန္နတ္မင္းရဲ့ သမီးပ်ိဳျဖစ္လိုက္နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲျပီး ထုစစ္ၾကျပန္ေရာ။ ခရစ္ႏွစ္ ၇-၈ ရာစုေလာက္ေရာက္တဲ့အခါ မာန္နတ္မင္းရဲ့ သမီးပ်ိဳေတြကို ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ အေဆာက္အံုေတြမွာ တြင္တြင္သုံးေနၾကပါျပီ။ အခုလူေျပာ သူေျပာမ်ားတဲ့ ' Apsara ' ဟာ မာန္နတ္မင္းရဲ့ သမီးပ်ိဳ ကေနဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ ယူလာတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။


  By shaemm at 2011-04-07
  ဒါကေတာ့ ပလႅင္ေပၚ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ေနဟန္ ' သီဝ နတ္ဘုရား' ျဖစ္ပါတယ္။ God Shiva, Dong Song, 2-3 AD လို႕ေရးထားတာေတြ႕ပါတယ္။ ေရွ႕မွာေျပာခဲ့ျပီးသလိုပါဘဲ ဗီယက္နမ္မႈျပဳထားတဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာဆိုင္ရာ ေရွးလက္ရာတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ပလႅင္မွာ ထြင္းထုပံုေဖာ္ထားတဲ့ ဘီလူးပန္ဆြဲပံုဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွတခြင္မွာရွိတဲ့ ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္ဦးေတြ ေစတီေတြမွာ ေတြ႕ရတက္တဲ့ ' ကိတိၱ မုခ ' ပံုေတြျဖစ္လာတာကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။


  ေရွေဟာင္း ပစၥည္းေစ်းကြက္မေတာ့ ေဒါင္ေဆာင္းဖားစည္တစ္ခုဟာ အနည္းဆုံး ေဒၚလာ ၄-
  ၅ ေသာင္းေလာက္ရျပီး လိုခ်င္သူမ်ားတဲ့ ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ ဖားစည္နဲ႕ ျပဳလုပ္ပံုနည္းပညာအတူတူပါဘဲ၊


  By shaemm at 2011-04-07
  ဒါကေတာ့ မီးဖုတ္ေျမထည္ လက္ရာတစ္ခုပါ။ ကိႏၷရီ ၊ ကိႏၷရာ ဒါမွမဟုတ္ ဇာမဏီငွက္အျဖစ္ ေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အသုံးမ်ားတဲ့ အလွဆင္ ဒီဇိုင္းအျဖစ္ေတြ႕ရမွာပါ။


  ေဒါင္ေဆာင္း လက္ရာေတြကိုၾကည့္ျပီး ခ်ိန္မွာေတာ့ ဟိုဘက္အျခမ္းက တရုတ္ဟန္လႊမ္းတဲ့ ၁၀ ရာစုလက္ရာေတြဘက္ လွည့္ထြက္ခဲ့တယ္.....

  ဆက္ရန္
  Last edited by mrlynn; 04-08-2011 at 05:06 AM.
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #37
  VIMC r[m;',m; Cupid >>>   daylight is on a distinguished road daylight's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  7,500
  Thanks
  67,907
  Thanked 169,817 Times in 7,683 Posts

  Default

  'DxJ ra&;jzpfwm Mumaygh/ 'Dwpfacgufjyefvm&ifawmh oGm;cJhwJhae&mav;awG AD,uferfawG&JY b0av;awG a&;ygOD;r,f/
  ydwf&ufrSm rxifrSwfyJ AD,uferf jynfwGif; bk&m;zl; c&D;oGm;tzGJYwckeJY vdkufoGm;rdvdkufw,f/ Tour Bus wpfpD;vHk;rSm AD,uferf r[kwfwmqdkvdkY usaemfwpfa,mufyJ ygw,f/
  wcktawGYtMuHK&vdkufwmu AD,uferfawG&JY pdwfae pdwfxm;awG trltusihfawG tavhtxawGudk
  aocsm awGYjrifcJh&w,f/

  AD,uferf pum;om rwwfwm ? rajymwwfwm . touf .. 50 60 avmuf&dSwJh AD,uferf tbGm;MuD;awGeJYawmif rdwfaqGjzpfcJhao;/ cdcd

  aemufMuHK&ifvnf; olwdkYtzGJY c&D;oGm;&if vdkufcJhygOD;wJhav /

  ckawmh rjyD;qHk;ao;wJh tvkyfawGeJY eyef;qufowf&OD;r,fAsm

  a';vdkuf


  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #38
  Noble Contributor Wizard Cupid   AnthonyM is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,306
  Thanks
  1,054
  Thanked 24,208 Times in 1,288 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by daylight View Post
  'DxJ ra&;jzpfwm Mumaygh/ 'Dwpfacgufjyefvm&ifawmh oGm;cJhwJhae&mav;awG AD,uferfawG&JY b0av;awG a&;ygOD;r,f/
  ydwf&ufrSm rxifrSwfyJ AD,uferf jynfwGif; bk&m;zl; c&D;oGm;tzGJYwckeJY vdkufoGm;rdvdkufw,f/ Tour Bus wpfpD;vHk;rSm AD,uferf r[kwfwmqdkvdkY usaemfwpfa,mufyJ ygw,f/
  wcktawGYtMuHK&vdkufwmu AD,uferfawG&JY pdwfae pdwfxm;awG trltusihfawG tavhtxawGudk
  aocsm awGYjrifcJh&w,f/

  AD,uferf pum;om rwwfwm ? rajymwwfwm . touf .. 50 60 avmuf&dSwJh AD,uferf tbGm;MuD;awGeJYawmif rdwfaqGjzpfcJhao;/ cdcd

  aemufMuHK&ifvnf; olwdkYtzGJY c&D;oGm;&if vdkufcJhygOD;wJhav /

  ckawmh rjyD;qHk;ao;wJh tvkyfawGeJY eyef;qufowf&OD;r,fAsm

  a';vdkuf
  ဗ်ဳိ႔ ကိုေဒးလိုက္

  မႏွစ္တစ္ႏွစ္ကမွ ရွာေတြတဲ့ ကမာၻ့အႀကီးဆံုး ဂူဆိုတာႀကီး ေရာက္ေသးလား။အတြင္းထဲမွာ ေတာ္ေတာ္လွမယ့္ပံုဘဲ။
  Reply With Quote   

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 16. #39
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ကို အန္ေထာ္နီေျပာတဲ့ ကဘာ့အၾကီးဆုံး လိႈဏ္ဂူေတာ့ မသိဘူးဗ်။ ။ ေရာက္ဖူးတဲ့ ထံုးေက်ာက္လိႈဏ္ဂူ Dau Go Cave အေၾကာင္းျပန္ေျပာပရေစ။ Halong Bay မွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္ကြၽန္းေတြထဲက ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးတစ္ခုအတြင္းထဲမွာ သဘာဝအတိုင္းရွိေနတဲ့ ထံုးထံုးေက်ာက္လိႈဏ္ဂူပါ။ ဟာေလာင္ေဘသြားတဲ့ ခရီးစဥ္မယ္ အဲဒီဂူကိုအရင္ဝင္ရတယ္။ ဟာေလာင္ေဘ သြားလာခြင့္လက္မွတ္ကိုလည္းအဲဒီမွာဝယ္ရတယ္။ တျခား လိႈဏ္ဂူေတြရွိေသးေပမယ့္ ဝယ္ထားတဲ့ခရီးစဥ္ထဲမွာ မပါလို႕မေရာက္ျဖစ္ဖူး။

  သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ထံုေက်ာက္ပန္းဆြဲေတြေၾကာင့္ အေတာ္ေလးလွပါတယ္။ မီးေတြႏွင့္အလွဆင္ထားေတာ့ ပိုျပီးျမင္သာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သဘာဝအရွိတိုင္း ျမင္ရတာမ်ိဳးကို ပိုႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ ေရာင္စုံးမီးလုံးေတြကို စိတ္ထဲေတာ့ သေဘာမက်လွပါဘူး။ ဝင္ဝင္ျခင္းအေတာ္ေလးဟိုက္ေအာင္တက္ရတယ္။ အဲဒီဝင္ေပါက္ကေနမွ လုပ္ထားတဲ့လမ္းအတိုင္း ျပန္ထြက္တဲ့အခါ အလာတုန္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ ေကြ႕ပတ္ျပီးထြက္ရတဲ့ သီးသန္႕အထြက္လမ္းရယ္။ ႐ိုက္လာတဲ့ လမ္းျပေျမပံုကိုၾကည့္လိုက္ပါေတာ့ဗ်ာ။

  ဗီယက္နမ္ ၊ ဟႏြိုင္း ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဟာေလာင္ေဘ ကိုေတာ့ေရာက္ျဖစ္ေအာင္သြားဗ်ိဳ႕ ေန႕ျခင္းျပန္ခရီးဆိုဘာမွမေပးရဘူး။ US 25 နဲ႕တင္ကိစၥျပီးတယ္။


  Last edited by mrlynn; 05-21-2011 at 07:27 AM. Reason: spelling
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 17. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 18. #40
  VIMC r[m;',m; Cupid >>>   daylight is on a distinguished road daylight's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  7,500
  Thanks
  67,907
  Thanked 169,817 Times in 7,683 Posts

  Default


  udkvif;wdkYurS udk,hfxufae&mpHka&mufzl;ao;w,f/ usaemfhrSm AD,uferfwm oGm;aewm tvkyfwpfzufeJYqdkawmh ae&mpHk avQmufrvnfjzpfao;bl;/ 'Dwpfacgufvnf; wpfae&myJ vnfjzpfcJhw,f/ tcsdef&rS udk,hfbmom oGm;vnfrSyJ tESHH ha&mufjzpfawmhr,fxifw,f/

  'Dwpfacguf rxifrSwfyJ a&mufoGm;wm [dkcsDrif;jrdKY&JY ta&SYawmifbuf uDvdk 40 avmufae&mu Cần Giờ qdkwJhae&mu Monkey island and Mangrove Forest ae&mav;ygyJ/ jrefrmjynf
  jrpf0uRef;ay:vdk ae&mrsdK;aygh/ UNESCO uBiosphere Reserve vkyfzdkY xdef;odrf;xm;wJh pm&if;xJ ygwJhae&mwckyg/

  'Dwpfacgufa&mufawmh ydwf&uf 3 &ufeJY MuHKw,f/ &Hk;u oli,fcsif;awGu udk,fhtpDtpOfawGeJY udk,foGm;MurSmqdkawmh 3 &ufvHk; tcef;atmif;ae&r,fh udef;qdkufaew,f/ 'DrSmwif AD,uferf oli,fcsif; wpfa,mufu zkef;qufw,f/ rif;rSm b,foGm;zdkY tpDtpOf&dSvJwJh/ bmrS r&dSbl;qdkawmh ..
  apmapmu MudKrajymbl;wJhav/ tck vdkufar;MunhfOD;r,fqdkjyD; rMumcif zkef;jyefqufw,f/
  Vung Tau Beach t&rf;om,mw,f/ oGm;csifayr,fh 'Dtcsdefqdk vlu wtm;rsm;rSmwJh/ ( olajymwm rSefrSef; aemufawmh odvdkuf&w,f/ ) 'Dawmh olYtod wpfa,muf Pagoda Tour wckpDpOfxm;wm &dSw,fwJh/ tJ'geJY vkdufoGm;Mur,fwJhav/ ae&mawmh &atmif olajymMunhfay;r,fwJh/ reuf 4 em&Da&mufatmif olYae&mudk vmcJhwJh/ oGm;r,fhae&mawGxJrSm bk&m;awGaum
  Cần Giờ Monkey island udkygw,fwJh/ olvJ tJae&m ra&mufzl;ao;bl;wJh/ Vung Tau Beach udkyJ cPcP a&mufzl;wmwJh/
  (Vung Tau qdkwJhae&mu jrefrmjynfu xm;0,fa&eufpDrHudef;jyD;&if pD;yGm;a&;t& vrf;azmufjyD; qufoG,fr,fhae&m wckyg/ )

  'DvdkeJY reuf 4 em&Davmuf wufpDiSm;pD;jyD; olYae&m a&mufoGm;w,f/ bk&m;zl; express um;MuD;wpfckvHk; AD,uferfawGcsnf;yJ/ AD,uferf r[kwfwmqdkvdk Y udk,fwpfa,mufyJ ygw,f
  uav;awGaum tzGm;MuD;awGaum ygw,f/ tzGm;MuD; 2 a,mufuqdk oabmaumif;csuf/ usaemfh oli,fcsif;uae usaemfhtaMumif;awG ar;aeav&JY/ jyD;awmh olwdkY ygvmwJh rkefYawG xkwfauR;w,f/ rpm;zl;qdkvJ &bl;/tJrkefYawGxJrSm olwdkY udk,fwdkifvkyfxm;wJh AD,uferf rkefYzufxkyfav;awG auR;w,f/ ( jrefrm rkefYzufxkwfvdkygyJ ) txJrSm yJ ygwm&dSw,f/ tkef;oD; ygwmawG &dSw,f/ olwdkY rkefYzufxkwfu Mwd*HyHkr[kwfyJ jrefrmu waumufzmyHkav; av;axmifhyHkbl;av;awG/ pm;vdkYawmh aumif;om;/ oli,fcsif;u riff;jzpfrS pm;aemfwJh tm;emjyD; rpm;eJYOD;wJh/ jzpfygw,fvdkY igwdkYqDrSmvnf;&dSw,fqdkjyD; 2 ckavmuf pm;ypfvdkufw,f/ tzGm; ESpfa,mufu oabmawGusvdkY/ xyfay;aevdkY awmfygjyD renf;wm;&w,f/

  usaemfoGm;cJhwJh ae&muav;u atmufu ajryHkxJu ae&mav;yg/
  quf&ef ........


  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts